Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Mechanik elektrotechnik

Skupina: Elektrotechnika a výpočetní technika

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 26-41-L/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných:
Mechanik elektrotechnik
Popis

​Výuka oboru je koncipována tak, aby absolventi zvládli jak montáž, servis, diagnostiku a opravy zařízení své specializace, tak i technickohospodářské a řídící činnosti provozního charakteru. Základ studia tvoří odborné předměty, kde si žáci osvojí poznatky z elektrotechniky, výpočetní techniky, robotiky a 3D technologií. Praktickým dovednostem se žáci naučí ve specialiovaných odborných učebnách a laboratořích a od třetího ročníku při praxi na reálných pracovištích.

Studenti mají možnost si zvolit jedno ze dvou speciálních zaměření:

a) počítačové a síťové technologie

b) robotika a řídicí systémy

Podrobnější informace o oboru naleznete ZDE

Podmínky přijetí

​Ke vzdělání škola přijímá uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání a podle hodnocení dosaženého při přijímací zkoušce (je - li stanovena). Veškeré informace a novinky naleznete na našem speciálním webu pro uchazeče ZDE


Učební plány

​Viz. ŠVP oboru zde

Profil absolventa

​Absolventi oboru mechanik elektronik jsou připraveni uplatnit své vědomosti a dovednosti ve všech typech organizací. Vedle výkonu funkcí technologicko-provozního chrakteru mají možnost vykonávat i vysoce kvalifikované práce spojené s výrobou, diagnostikou a opravami elektroniky či výpočetní techniky.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Studenti oboru mechanik elektrotechnik se pravidelně a dlouhodobě účastní studentských odborných soutěží (např. SOČ atd.) a dosahují v nich výborných umístění. 95% úspěšnost při přijetí na VŠ.

Spolupráce se sociálními partnery

GARANCE PRACOVNÍHO MÍSTA!

Naši žáci mají možnost využít speciální STIPENDIJNÍ PROGRAM "FIREMNÍ ŽÁCI"

V současné době škola spolupracuje s 23 nejvýznamnějšími firmami regionu. Toto partnerství přináší žákům velké výhody jak v průběhu studia, tak také po jeho ukončení.

Uzavírání pracovních smluv, praxe, stipendia, brigády, podpora inovace výuky a další, to je hlavním cílem, který zajistí žákům bezproblémové začlenění se do profesního života.

(více zde)