Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Technické lyceum

Skupina: Gymnázia a lycea

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 78-42-M/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: Bez poplatků
Přijímaných: 60
Technické lyceum
Popis

Obor technické lyceum nabízí kromě všeobecného vzdělání také rozšířenou výuku v oblasti informačních technologií a volitelných odborných předmětů podle zaměření. Koncepce oboru stojí mezi gymnáziem a odbornou školou. SPŠ Zlín má tento obor ve vzdělávací nabídce již od roku 1994 a podílela se na tvorbě jeho osnov a následném ověřování.

Podmínky přijetí

Absolvování povinné školní docházky a úspěšně zvládnuté přijímací řízení podle platných kritérií pro daný školní rok. Více informací na www.spszl.cz.

Učební plány

Jsou součástí Školního vzdělávacího programu a jsou k dispozici na webových stránkách školy www.spszl.cz.

technicke_lyceum.pdftechnicke_lyceum.pdf

Profil absolventa

Absolventi jsou připravováni především ke studiu na vysokých školách různých typů, studiu na vyšších odborných školách, ale i k nástupu do praxe. Mezi klíčové kompetence patří znalost dvou cizích jazyků, pokročilé dovednosti v oblasti počítačové gramotnosti a základy odborného vzdělání v rámci zvoleného oboru.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci technického lycea se pravidelně účastní Celostátní matematické soutěže žáků středních odborných škol a také fyzikální olympiády, ve kterých jsou úspěšnými řešiteli.

Spolupráce se sociálními partnery

Trvalá spolupráce s firmami v regionu je pro kvalitní výuku nezbytná. Poznatky získané ve firmách ovlivňují nejen odborné předměty, ale také programové vybavení tak, aby se žáci naučili pracovat s počítačovými programy, které firmy v praxi používají.