Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Pečovatelské služby

Skupina: Zdravotnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 75-41-E/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: 0
Přijímaných: 8
Pečovatelské služby
Popis

Cílem oboru je poskytnout teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon základních služeb sociální péče, zejména pro poskytování osobní péče klientům. Žáci si osvojí poznatky nezbytné pro celkovou orientaci v systému sociální pomoci a služeb, seznámí se s typy sociálních zařízení.

Podmínky přijetí
  • ukončené základní vzdělání na základní škole praktické, ukončené základní vzdělání na základní škole v nižším ročníku 
  • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem a zdravotní průkaz

Učební plány

Všeobecně vzdělávací předměty -  český jazyk, anglický jazyk, matematika, občanská nauka, tělesná výchova.

Odborné předměty - zdravověda, technologie, základy pečovatelství, psychologie, epidemiologie a hygiena, odborný výcvik.

Profil absolventa

Učební obor cíleně připravuje žáky pro kvalifikovaný výkon pracovních činností v poskytování osobní péče a osobní asistence sociálním klientům.

Úspěchy školy v tomto oboru

Zmodernizování metod výuky s použitím multimediální techniky a pomůcek v teoretické i praktické výuce - interaktivní tabule, vizualizér, diaprojektor, výukové programy.

Spolupráce se sociálními partnery

Domov pro seniory v Loučce, kde probíhá odborný výcvik žáků; Charita Slavičín, Nadace Jana Pivečky, DPS Nedašov, sociální zařízení v regionu školy, hlavním sociálním partnerem jsou pro nás rodiče žáků.