Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Zednické práce

Skupina: Stavebnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 36-67-E/01
Období: 2018/2019
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných: 8
Zednické práce
Popis

​Během tříletého studia získají žáci znalosti  řemesla, naučí se používat pracovní pomůcky, seznámí se s jednoduchými stroji a jejich obsluhou a správnými pracovními postupy tak, aby si vytvořili základní pracovní návyky


Podmínky přijetí

​Odpovídající zdravotní stav - písemné potvrzení lékaře

Učební plány

​​Všeobecně vzdělávací předměty - ČJ, AJ,ON, M,TV, IKT

Odborné předměty: Materiály, Stroje a zařízení, Technologie, Přestavby budov, Odborný výcvik.
Bližší na stránkách školy

Profil absolventa

​Absolvent učebního oboru umí organizovat svoji práci a je schopný číst jednoduché stavební výkres.  Musí znát vlastnosti běžných stavebních materiálů, jejich správné používání a zpracování. Provádí běžné stavební práce - zdění, omítání, betonáž, osazování výrobků přidružené stavební výroby. Obsluhuje jednoduché stavební stroje a zařízení.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci S O U Valašské klobouky, oboru zednické práce dokončili stavbu muzea kardinála Trochty ve Francové Lhotě, kde vykonávali odborný výcvik. Bylo nutné přistoupit ke kompletní rekonstrukci a práce provést nově, včetně podřezávání a odizolování stavby, odstranění staré vnitřní a venkovní omítky, podlah, stropů, zdění kamenného zdiva, spárování kamene, provedení dlažeb, oplocení a uložení odvodňovacích drenáží. Muzeum bylo otevřeno v květnu roce 2015. Tyto práce ocenil předseda nadace Francova Lhota Alois Tkadlec a stavební firma A-Z MORAVA s.r.o.


Spolupráce se sociálními partnery

V rámci odborného výcviku se sociální partneři podílí na praktické výuce, hodnocení žáků, organizaci a zajištění závěrečných zkoušek.
Odborný výcvik se zajišťuje v okolí SOU Valašské Klobouky na reálných smluvních pracovištích prostřednictvím stavebních firem (A-Z MORAVA s.r.o., BELIT s.r.o. NADACE – FRANCOVÁ LHOTA). Dále se vykonávají krátkodobé práce pro fyzické osoby. Máme zájem s těmito firmami dále spolupracovat, konkrétní výčet spolupracujících firem se však rok od roku liší, protože do značné míry závisí na konkrétních možnostech a potřebách firem i žáků.
V průběhu praxe mají tak žáci možnost seznámit se s rozdílnými technologiemi oprav a staveb budov. To vše přispívá velkou měrou k jejich dalšímu profesnímu rozvoji a uplatnění.
 SOU zajišťuje exkurze a poznávací akce, různé samináře ve stavebnictví apod.
 Úzce spolupracujeme s rodiči žáků, kteří jsou informováni o průběhu vzdělávání.