Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Stravovací a ubytovací služby (Kuchař ve stravovacích službách)

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-51-E/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: 0
Přijímaných: 8
Stravovací a ubytovací služby (Kuchař ve stravovacích službách)
Popis

Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných vědomostí a manuálních a intelektových dovedností potřebných k vykonávání povolání Kuchař ve stravovacích službách. Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání kuchař. Absolvent se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby.

Podmínky přijetí
  • ukončení povinné školní docházky, získání základního vzdělání,
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium v daném oboru, zdravotní průkaz 

Učební plány

Všeobecně vzdělávací předměty - český jazyka a literatura, občanská nauka, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, tělesná výchova.

Odborné předměty - technologie, potraviny a výživa, stolničení, provoz a zařízení, hospodářské výpočty.

Profil absolventa
Absolvent vykonává práce při výrobě a podávání jídel. Typickými činnostmi, které absolvent vykonává jsou příprava jídel a ošetřování zákl. druhů surovin a potravin k výrobě a expedici teplých a studených jídel a nápojů, vlastní výroba jídel a nápojů, výdej a jednoduchá obsluha.

Úspěchy školy v tomto oboru

Účast v kuchařských soutěžích, pečení perníků a vánočního cukroví, výrobky studené kuchyně.

Spolupráce se sociálními partnery

Školní jídelna Gymnázia ve Valašských Kloboukách, Školní kuchyně SOU Valašské Klobouky a Domov seniorů v Loučce, kde probíhá odborný výcvik žáků.