Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Podnikání

Skupina: Podnikání a management

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 64-41-L/51
Období: 2019/2020
Délka: 2
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 0
Přijímaných: 34
Podnikání
Popis

Podnikání navazuje na příslušný tříletý obor vzdělávání ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. V této formě nástavbového studia se potkávají dospělí lidé, především čerství absolventi středních odborných učilišť ve věkovém rozpětí 18 - 20 let, kteří kontinuálně pokračují ve vzdělávání v denní formě nástavbového studia a jejichž pracovní zkušenosti jsou zpravidla dány pouze odborným výcvikem.

Podmínky přijetí

1. Bez přijímací zkoušky, a to na základě studijních výsledků z předcházejícího studia (celkový průměrný prospěch ve 3. ročníku učebního oboru ze všech předmětů).
2. S lékařským doporučením.
3. S dostatečným počtem uchazečů o studium.
4. Rozhodování při rovnosti průměrného prospěchu rozhoduje lepší průměr za všechny tři ročníky učebního oboru.

Učební plány

Studium je organizováno jako 2-leté v denní formě vzdělávání. Výuka se skládá z teoretických vyučovacích předmětů, které se dále dělí na všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty. V rámci odborných předmětů jsou zařazeny tyto předměty: Ekonomika, Marketing, Management, Právo, Účetnictví a daně, Písemná a ústní komunikace a Učební praxe. Žák se účastní i odborné praxe, kterou vykonává na konci 1. ročníku v rozsahu 2 týdny. Tato praxe je realizována ve vybraných firmách. O průběhu praxe si žáci vedou záznamy.

Profil absolventa

Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné středoškolské vzdělání, které vytváří předpoklady pro pokračování ve studiu na vyšší odborné škole zejména ekonomického zaměření. Při nástupu do praxe jsou absolventi schopni v malých a středních podnicích všech právních forem se rychle zorientovat a zapracovat. Je připraven vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.

Úspěchy školy v tomto oboru

Absolventi úspěšně vykonali maturitní zkoušku, většina z nich se uplatnila na trhu práce a několik z nich pokračuje v dalším studiu.

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školu. Mezi hlavní sociání partnery patří především firmy a instituce, ve kterých probíhají praxe žáků a ve kterých pracují absolventi školy. Sociální partneři pomáhají vytvořit podmínky pro co nejlepší naplnění hlavních vzdělávacích cílů zejména tím, že zprostředkovávají nejnovější praktické informace a zkušenosti, jak pro učitele, tak přímo pro žáky.