Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o.

nám. T.G. Masaryka 2433 760 01 Zlín

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Slavka Krystová Florková
Telefon společnosti:  +420 731 119 050; +420 731 119 114
E-mail:  zlin@sosoom.cz
WWW:  http://www.sosoom-zlin.cz/
IZO: 
GPS:  49.2207511, 17.6632792
Mapa
Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o.
Úvodní slovo ředitele Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. je soukromou školou, která odpovídá požadavkům MŠMT ČR. Poskytuje středoškolské odborné vzdělání s maturitou bezpečnostně právního charakteru a připravuje studenty pro odbornou činnost v praxi. Náplně jednotlivých předmětů vychází ze schváleného školního vzdělávacího programu a jsou sestavovány tak, aby odpovídaly požadavkům kladeným na příslušníky ozbrojených sborů, strážníky obecní policie, příslušníky Armády ČR, pracovníky civilních bezpečnostních služeb a orgánů státní správy.
Připravenost absolventů Absolventi jsou připraveni jak teoreticky, tak prakticky k práci u bezpečnostních složek - státních i soukromých. Současně také pro studium na vysoké škole se zaměřením na bezpečnostní obory, právo, tělesnou výchovu a další příbuzné obory.
Nabídka dalších služeb Škola díky své specializaci a vysoké odbornosti pedagogů nabízí rovněž specializované kurzy v oblasti osobní ochrany, bezpečnostních služeb. Rovněž pro studenty (nejenom naší školy) připravujeme přípravné intenzivní kurzy před maturitní zkouškou apod.
Ostatní informace V rámci výuky pořádáme pro žáky povinné i volitelné specializované kurzy (horolezecké, střelecké, branné, a další), které nadstandardně zvyšují fyzickou i psychickou odolnost žáků. Naše skola jak na úrovni teoretické, tak i praktické spolupráce navazuje a dále prohlubuje partnerství s mnoha subjekty. Jedná se o státní, samosprávné, ale i soukromé organizace a jednotlivce. Jedná se především o tyto: Univerzita obrany Brno; Súkromná stredná odborná škola ochrana osôb a majetku, Bratislava, Slovensko; XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, Polsko; Městská policie Zlín; PČR - Krajské ředitelství Zlín.
Školné Školné u oborů denní studia je 16.800,- Kč za školní rok.