Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Kuchař-číšník

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-51-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: 0 Kč
Přijímaných: 30
Kuchař-číšník
Popis

​Obor je koncipován tak, aby jeho absolventi získali co nejlepší uplatnění na trhu práce. Žáci získají odborné znalosti a dovednosti při přípravě teplé i studené kuchyně, dokáží provádět jednoduchou i složitou obsluhu. Své praktické dovednosti si upevňují nejen v rámci odborného výcviku, ale i na rautech, které naše škola pořádá pro různé organizace regionu.

Podmínky přijetí

​- splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky;

- splnění podmínek přijímacího řízení, jehož kritéria jsou stanovena příkazem ředitele;
- splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium (posouzení praktickým lékařem)
Více informací zde
Učební plány

zde

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník, zejména v pozici zaměstnance a ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Osvojením základů podnikání a získání nezbytné praxe v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci tohoto oboru se podílí na přípravě a realizaci rautů u příležitosti různých kulturních a společenských akcí pořádaných v našem regionu i při návštěvách významných osob z politického spektra.

Spolupráce se sociálními partnery

​Mezi sociální partnery školy patří Úřad práce Zlín, firma HP Tronic, s.r.o., Krajský úřad Zlínského kraje, město Otrokovice a další firmy a organizace, s nimiž škola spolupracuje v rámci zvyšování odbornosti v oblasti gastronomie. Neméně důležitými sociálními partnery jsou rodiče žáků, kteří mohou prostřednictvím školské rady ovlivňovat vzdělávací proces.