Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Gumař - plastikář

Skupina: Chemie

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 28-52-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ano
Školné:
Přijímaných: 24
Gumař - plastikář
Popis

Jedná se o specifické zaměření v oboru Chemik.

Tento obor je založen na velmi úzké spolupráci s firmou Barum Continental spol. s r.o. Otrokovice, ve které žáci absolvují hlavní část odborného výcviku zaměřeného na zpracování kaučukových směsí a výrobu plášťů pneumatik. Žáci získají také základní odborné znalosti a dovednosti v oblasti zpracování plastů.
Podmínky přijetí
  • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky;
  • splnění podmínek přijímacího řízení, jehož kritéria jsou stanovena příkazem ředitele;
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium (posouzení praktickým lékařem)
  • Více informací zde
Učební plány Profil absolventa

Absolvent oboru vzdělání Gumař - plastikář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné zkušenosti mu umožní uplatnit se v provozech gumárenského a plastikářského průmyslu. Základem je uplatnění v laboratorních, poloprovozních a provozních činnostech gumárenských a plastikářských provozů. Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci tohoto oboru memají možnost soutěžit a prokázat své odborné znalosti a dovednosti, protože toto zaměření se vyučuje pouze na naší škole.

Spolupráce se sociálními partnery

Mezi sociální partnery školy patří Úřad práce Zlín, Barum Continental spol. s r. o. Otrokovice, Mitas a.s. Zlín a další firmy a organizace, s nimiž škola spolupracuje v rámci odborného výcviku žáků. Neméně důležitými sociálními partnery jsou rodiče žáků, kteří mohou prostřednictvím školské rady ovlivňovat vzdělávací proces.