Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Elektrikář

Skupina: Elektrotechnika a výpočetní technika

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 26-51-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: 0 Kč
Přijímaných: 30
Elektrikář
Popis

​Obor je koncipován tak, aby jeho absolventi našli uplatnění v oblasti elektro - silno i slaboproud. V průběhu studia se žák seznámí s problematikou měření, oprav, kontrol a instalací elektrických rozvodů a zařízení a s měřením a testováním elektrických strojů a elektrospotřebičů.

Podmínky přijetí

​- splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky;

- splnění podmínek přijímacího řízení, jehož kritéria jsou stanovena příkazem ředitele;
- splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium (posouzení praktickým lékařem)
Více informací zde
Učební plány Profil absolventa

​Absolvent se může uplatnit při instalacích, opravách a kontrolách elektrických rozvodů a zařízení, při měření a testování různých typů elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se v povoláních provozní elektrikář, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér rozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář. Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci tohoto oboru se se svými pracemi zaměřenými na alternativní zdroje energie každoročně úspěšně účastní projeku Enersol. Úspěšní byli též na soutěžích pořádaných v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty a Odborný výcvik ve třetím tisíciletí.

Spolupráce se sociálními partnery

​Mezi sociální partnery školy patří Úřad práce Zlín, TAJMAC - ZPS a.s., Barum Continental spol. s r.o., EMOZ Otrokovice, ENERGO-CZ.s.r.o., ELINS PLUS s.r.o., SOGOS s.r.o., G SERVIS CHRUDIM spol. s r.o. a další firmy a organizace, s nimiž škola spolupracuje v rámci odborného výcviku žáků. Neméně důležitými sociálními partnery jsou rodiče žáků, kteří mohou prostřednictvím školské rady ovlivňovat vzdělávací proces.