Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Provoz a ekonomika dopravy

Skupina: Ekonomika a administrativa

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 37- 41- M/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných:
Provoz a ekonomika dopravy
Popis
V současné době rychle narůstá význam dopravy a logistiky. Žáci se naučí pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy, dále se naučí organizovat přepravu cestujících, tzn. efektivně volit dopravní prostředky s ohledem na cenu, rychlost a kvalitu přepravy, pracovat s přepravními předpisy a tarify a orientovat se v oblasti tvorby a správy integrovaných dopravních systémů. 

Žáci se rovněž naučí organizovat přepravu zboží tak, aby uměli uzavírat přepravní smlouvy včetně dodacích podmínek podle platných právních předpisů a znali technologie přepravy jednotlivých druhů zboží a správních předpisů souvisejících s přepravou. Dále se naučí využívat sdělovací a zabezpečovací techniku v dopravě a uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Podmínky přijetí Učební plány

Název vyučovacího předmětuPočet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk2221
První cizí jazyk4433
Druhý cizí jazyk2222
Dějepis3000
Občanská nauka0110
Základy ekologie0100
Fyzika1100
Chemie2000
Matematika3333
Literární výchova1112
Tělesná výchova2222
Informační a komunikační technologie2220
Ekonomika2222
Účetnictví1222
Management dopravy0111
Doprava3334
Dopravní geografie1111
Řízení motorových vozidel0010
Zbožíznalství2000
Logistika v dopravě2222
Profesní komunikace0200
Praxe0044
Seminář z matematiky0002
Celkem33323231
Profil absolventa
Absolvent oboru Provoz a ekonomika dopravy je středoškolsky vzdělaný pracovník s maturitní zkouškou. Uplatní se například v dopravních, logistických a spedičních firmách, v obchodních, zasílatelských a poštovních firmách, výrobních a obchodních firmách, skladech, terminálech, letištích a celních úřadech, v oblasti přepravy osob. Mohou pracovat na pozicích samostatný technik silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, manažer provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, logistik dopravy. 

Další uplatnění se pak nabízí také v oblasti ekonomické, například jako administrativní pracovník v oblasti dopravy, správa dopravní infrastruktury, účetní, manažer/ka, asistent/ka ředitele nebo vedoucí ekonomického úseku.

Úspěšní absolventi mají také možnost navázat na studia na vysokých školách dopravního zaměření, na vysokých školách ekonomicko-správních, případně na vyšší ch odborných školách.

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje v rámci nového studijního oboru s těmito sociálními partnery BC LOGISTICS s.r.o., DLS Logistik s.r.o. a STAR ZLÍN a.s.