Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Tesař

Skupina: Stavebnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 36-64-H/01
Období: 2017/2018
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ano
Školné: 0 Kč
Přijímaných: 10
Tesař
Popis

​Obor je koncipován tak, aby jeho absolventi získali co nejlepší uplatnění na trhu práce. Žáci získají dovednosti v základních tesařských pracích na pozemních stavbách, tj. naučí se zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech a zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb.

Podmínky přijetí

​- splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky;

- splnění podmínek přijímacího řízení, jehož kritéria jsou stanovena příkazem ředitele;
- splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium (posouzení praktickým lékařem)
Více informací zde
Učební plány

zde

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní ve dřevovýrobách sériových i individuálních a při tesařských pracích na stavbách. Je schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách, tj. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení, lešení). Základem je uplatnění v povolání tesař, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Hledáme mladé technické talenty 2013 (Valašské Meziříčí):

- první místo v soutěži družstev,

- druhé, čtvrté a šesté místo v kategorii jednotlivců

Spolupráce se sociálními partnery

​Mezi sociální partnery školy patří Úřad práce Zlín, Pozemní stavitelství Zlín a.s., Lubomír Kudelka - tesařství Nevšová, Rudolf Šara - tesařství Otrokovice a další firmy a organizace, s nimiž škola spolupracuje v rámci odborného výcviku žáků. Neméně důležitými sociálními partnery jsou rodiče žáků, kteří mohou prostřednictvím školské rady ovlivňovat vzdělávací proces.