Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Střední odborná škola Luhačovice

Masarykova 101, 76326 Luhačovice

 
Kontakty
Jméno ředitele:  PaedDr. Karel Milička
Telefon společnosti:  577131067
E-mail:  vedeni@sosluhac.cz
WWW:  http://www.sosluhac.cz
IZO: 
GPS:  49.0958669,17.7476667
Budova školy Dílna uměleckých řemesel Domov mládeže Městská hala Radostova
Mapa
Střední odborná škola Luhačovice
Úvodní slovo ředitele Hlavním heslem všech pedagogů a pracovníků SOŠ Luhačovice je vytvořit kvalitní materiální i vzdělávací prostředí pro přípravu svých žáků na budoucí povolání. Všem nám leží na mysli jejich uplatnění. Je nepochybné, že se to daří. Řada absolventů naší školy pokračuje ve studiu na VŠ, mnozí jsou dnes úspěšnými zaměstnanci i podnikateli. Škola realizuje výuku v moderně vybavených multimediálních učebnách, ve speciální jazykové učebně, v počítačových pracovnách a v učebnách počítačové grafiky. Pro výtvarnou přípravu máme k dispozici ateliér. Všechny maturitní i nematuritní obory mají zajištěny praxe i stáže dle svého zaměření. Žáci maturitních oborů získávají praktické zkušenosti v zajímavých a kvalitních institucích (např. ve specializovaných informačních centrech, v knihovnách, na specializovaných pracovištích markertingu). K odbornému výcviku uměleckých řemesel jsou využívány vlastní dílny, kde probíhá velká část praxe těchto oborů, stejně tak i v dílnách externích mistrů. Praxe gastronomických oborů je realizována ve špičkových lázeňských hotelech, kromě toho využíváme i vlastní odborné pracovny a pracoviště odborného výcviku.
Připravenost absolventů V současné době škola připravuje středoškolsky vzdělané odborníky v několika oborech. Patří mezi ně obory s maturitní zkouškou: Management umění a reklamy, Informační služby ve firmách a institucích a obory uměleckých řemesel (Design a zpracování dřeva, Design a zpracování kovů, Design a tvorba keramiky a Stavba strunných hudebních nástrojů). Obory gastronomie (Kuchař - číšník, Kuchař - kuchařka a Číšník - servírka) jsou určeny pro absolventy ZŠ, kteří chtějí získat výuční list. Pro všechny své žáky zajišťujeme teoretické i praktické vyučování. Obory s maturitou připravují žáky na studium VŠ příslušného zaměření a na atraktivní zaměstnání ve firmách a institucích. Absolventi oborů s výučním listem mají možnost zístat maturitu v dalším nástavbovém studiu příslušného oboru nebo v oblasti podnikání v oboru.
Nabídka dalších služeb Škola má vlastní školní jídelnu a Domov mládeže, který je určen pro studenty ze vzdálenejších regionů. Je vybavený prostorami pro volnočasové vyžití (kulturní sál, posilovna, sál na aerobik, IT studovna a sauna). Dále provozujeme internetovou kavárnu s prodejnou studentských výrobků. Ve škole najdete rozsáhlou knihovnu a uměleckou galerii. K výuce tělesné výchovy si škola pronajímá prostory hřiště a halu sportovního areálu Radostova v Luhačovicích. Všichni studenti školy si své znalosti a dovednosti mohou ověřit na četných zahraničních stážích, neboť v současné době spolupracujeme v rámci projektů z fondů EU (Leonardo da Vinci a Comenius) se zahraničními školami a institucemi v 10 státech (Dánsko, SRN, Rakousko, Polsko, Slovinsko, Itálie, Španělsko, Turecko, Litva, Rumunsko).
Ostatní informace Škola se pravidelně účastní krajských i celostátních soutěží, přehlídek a olympiád, v nichž dosahuje výborných výsledků. V minulém období vítězili naši žáci v několika celostátních kolech oborových soutěží UŘ, účastnili jsme se celostátního kola Olympiády v Nj. Kolektiv žáků v celostátním kole soutěže Machři roku 2012 obsadil 2. místo v oboru Umělecký truhlář. Díky dotaci ZK škola využívá nových prostor a učeben, do jejichž modernizace bylo investováno 25 milionů Kč. Všechno své úsilí, zejména uchovávání kulturního dědictví a uměleckých tradic naší země, směřujeme tak, abychom naplnili podstatu Charty škol přidružených k organizaci UNESCO, které nás mezi sebe přijaly v roce 2005.
Školné neplatí se