Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

INFORMAČNÍ SLUŽBY ve firmách a institucích

Skupina: Knihovnictví a informatika

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 72-41-M/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 15
INFORMAČNÍ SLUŽBY ve firmách a institucích
Popis

​​Studijní obor je zaměřený na výchovu odborníků v oblasti využití informačních systémů a služeb. Absolventi najdou uplatnění na pozici středních odborných pracovníků všech druhů a typů knihoven, informačních středisek, na pozici dokumentaristů, bibliografů a rešeršérů. Dále se mohou uplatnit ve veřejném sektoru a v organizacích všech právních forem, kde se předpokládá práce s informacemi a s informačními systémy. Důležitá je i znalost dvou cizích jazyků.

Podmínky přijetí

Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ a dále dle vypsaných platných kritérií.

(viz www.sosluhac.cz).

 
 
Učební plány Profil absolventa

​​Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník, který má ucelený přehled o moderních informačních zdrojích poskytujících informace potřebné pro výkon jeho povolání. Během studia získá trvalý přehled o vývoji progresivních inovací v rámci profese; umí posoudit přínos jednotlivých informací pro svoji práci i mimopracovní život, vybírat informace potřebné vzhledem k situaci, v níž budou využity, a správně je zaznamenávat a uchovávat. Umí informace zpracovávat pro sebe i pro ostatní uživatele a předkládat je způsobem vhodným vzhledem k jejich dalšímu využití.

Absolvent je připraven i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium, zejména v oborech humanitního zaměření (bohemistika,  historie, archivnictví, knihovnictví, dějiny umění apod.), dále v oborech multimediálních komunikací, marketingu a managementu apod.).
Úspěchy školy v tomto oboru
Realizované projekty ERASMUS+
(viz AKTUALITY na www.sosluhac.cz)
 
Spolupráce se sociálními partnery

Škola má desítky partnerů ve firmách zabývajících se zpracováním a poskytováním informací, mezi něž patří i instituce s nejvyšší kvalitou (Národní knihovna v Praze, Univerzitní knihovna UP Olomouc, Zemská knihovna v Brně, Knihovna UTB, Knihovna F. Bartoše ve Zlíně apod.), v nichž naši žáci vykonávají povinnou praxi.