Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Benátky 1779, 755 01 Vsetín

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Mgr. Marek Wandrol
Telefon společnosti:  575 755 011, 575 755 020
E-mail:  info@sosvsetin.cz
WWW:  http://www.sosvsetin.cz
IZO: 
GPS:  49.338490199, 17.983208299
Mapa
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Úvodní slovo ředitele Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín nabízí širokou nabídku oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou i výučním listem. Pro absolventy všech učebních oborů nabízí škola možnost získání maturity v nástavbovém studiu (v denní i dálkové formě studia). Velkou výhodou školy je široká nabídka oborů vzdělání z oblasti strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky, automobilní, potravinářství a služeb, která umožňuje pružně reagovat na požadavky trhu práce.
Připravenost absolventů Absolventi učebních oborů naší školy jsou připraveni k vykonávání odborných profesí, ať už jako zaměstnanci nebo jako provozovatelé vlastní živnosti. Mají také možnost získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu. Absolventi maturitních oborů mohou pokračovat v dalším vzdělávání na vysokých školách nebo najít uplatnění v manažerských funkcích.
Nabídka dalších služeb - stravování - pro lepší poznání nových kolektivů I. ročníků připravujeme adaptační kurzy - ve škole pracuje školní psycholog - žáci účastí v Žákovském parlamentu mají možnost účastnit se na chodu školy - každoročně žáci různých oborů odjíždí na zahraniční stáže - rozšiřování kvalifikace při studiu (autoškola, svářečský kurz, barmanský kurz, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny a další) - seberealizace při zájmových činnostech žáků (při škole pracuje několik zájmových kroužků) - lyžařský kurz, sportovní kurz - vodácká turistika - internet zdarma - posilovna a tělocvična přímo v budově školy
Ostatní informace Žáci školy se účastní odborných soutěží na krajské, celostátní, ale i mezinárodní úrovni. Žáci všech oborů mají k dispozici odborné učebny či dílny s moderním vybavením. Naše škola spolupracuje s více něž osmi desítkami sociálních parnerů, kteří mimo jiné zajišťují pracoviště odborného výcviku a pomáhají s aktualizací obsahu výuky v souladu s požadavky trhu práce. V září 2015 vznikla při naší škole Aliance pro strojírenství ve školství, což je uskupení významných strojírenských firem v regionu, které na základě stipendijního řádu vyplácí prospěchové studium pro žáky oboru Mechanik seřizovač a Obráběč kovů. V současné době je do prospěchového stipendia zapojeno již 17 firem. Do stipendijního programu jsou zapojeny i další obory, nejen strojírenské. NOVINKOU od 1. 9. 2017 je možnost získání výučního listu i maturity za dobu 4 let studia u vybraných oborů. V případě neúspěchu u maturity, žáci nemají pouze základní vzdělání, ale střední vzdělání s výučním listem. Týká se oborů Mechanik seřizovač (Obráběč kovů), Autotronik (Automechanik) nebo Gastronomie (Kuchař-číšník).
Školné Škola je zřizována Zlínským krajem - školné se nehradí.