Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Elektrikář - silnoproud

Skupina: Elektrotechnika a výpočetní technika

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 26-51-H/02
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ano
Školné: nehradí se
Přijímaných:
Elektrikář - silnoproud
Popis

Žáci získají znalosti o základním ručním zpracování kovů, montážních a instalačních pracích, výrobě, montáži a opravách částí elektrických zařízení, elektromontážních pracích, výrobě, montáži a demontáži elektrických strojů a přístrojů. Žáci se naučí připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení. Provádějí elektrické instalace, instalují elektrická vedení a rozvody, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky.  

Podmínky přijetí

Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Komplexní informace, vztahující se k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018 naleznete na:
http://www.sosvsetin.cz/page/prijimaci-rizeni/

Učební plány

ŠVP oboru je zveřejněn na webových stránkách školy: www.sosvsetin.cz

Profil absolventa

Absolvent ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, umí základní zákony aplikovat v praxi a to nejen laboratorní, ale i provozní. Absolvent se dokáže orientovat v základní technické dokumentaci, umí ji zhotovit. Zná základní technické materiály, jejich vlastnosti, použití a umí s nimi pracovat. Zná vlastnosti základních elektrotechnických součástí, elektronických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče. Od druhého ročníku ovládá používání měřících přístrojů, umí je opravovat a udržovat. 

Úspěchy školy v tomto oboru

Tento obor má na naší škole dlouholetou tradici. Již při samotném vzniku střediska odborného výcviku jsme vyučovali obor elektromontér. Soutěže pro obor elektrikář-silnoproud se pořádají ojediněle.

Spolupráce se sociálními partnery

Žáci oboru elektrikář - silnoproud mají od 2. ročníku odborný výcvik v podniku TES VSETÍN s.r.o., MONEL-LÁNO s.r.o., Vsetín, EGEM, s.r.o., České Budějovice, Vladimír Lekeš, Brumov - Bylnice, ALSYMON, s.r.o., Vsetín, SYSTÉM PLUS, Vsetín, Výtahy Vsetín, s.r.o.