Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Stravovací a ubytovací služby

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-51-E/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: nehradí se
Přijímaných:
Stravovací a ubytovací služby
Popis
Obor je zaměřen zejména na stravovací služby, které zahrnují přípravu pokrmů a vykonávání různých kuchařských prací. Okruh ubytovací služby mohou školy zařadit podle zájmu a rozšířit tak možnosti uplatnění absolventů. Žáci se v oblasti stravovacích služeb naučí zejména připravovat různé teplé pokrmy a vybrané studené pokrmy, připravovat teplé nápoje a pokrmy z polotovarů, vypomáhat při přípravě pokrmů, nakládat s inventářem a pečovat o něj, dodržovat hygienické předpisy v gastronomii. Seznámí se se základy jednoduché obsluhy hostů. V případě, že škola využije nepovinný okruh týkající se ubytovacích služeb, naučí se žáci vykonávat úklid v pokojích a prostorách ubytovacího zařízení, zajišťovat drobnou údržbu a provádět služby spojené s ubytováním hostů. 
Podmínky přijetí

Vzdělávání je určeno pro uchazeče s lehkým mentálním postižením či s jiným typem zdravotního postižení (nutno doložit posudek školského poradenského zařízení), kteří vycházející z nižších ročníků základních škol nebo ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální.

Komplexní informace, vztahující se k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018 naleznete na:
http://www.sosvsetin.cz/page/prijimaci-rizeni/

Učební plány

Vzdělávací plán pro obor je umístěn na webu školy: 
http://www.sosvsetin.cz/upload/RVP%206551E01%20Stravovaci%20a%20ubytovaci%20sluzby.pdf

Profil absolventa

Absolvent připravovaný na základě tohoto RVP se uplatní ve stravovacích službách při výrobě pokrmů jako kuchař, dále například v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů. Absolvent bude připravovat teplé a studné pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod.

V případě, že bude školou využit a zařazen i volitelný okruh ubytovací služby, najde absolvent uplatnění i ve službách ubytovacích například při úklidu v pokojích a dalších prostorách ubytovacího zařízení, při vykonávání drobné údržby v zařízení a vykonávání služeb spojených s ubytováním hostů. Jedná se tedy zejména o práci pokojské, vrátného, nosiče zavazadel apod.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Obor je nově zařazen do vzdělávací nabídky od 1: 9. 2015, nebyl dosud otevřen. 

Spolupráce se sociálními partnery