Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Podnikání

Skupina: Podnikání a management

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 64-41-L/51
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Dálková
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných:
Podnikání
Popis

Žáci si prohloubí a rozšíří znalosti, které získali ve tříletém učebním oboru - dovednosti z ekonomické, účetní a administrativní agendy, právní, jazykové a komunikativní dovednosti včetně práce s PC, znalosti potřebné pro zřízení a provoz vlastní firmy.

Podmínky přijetí

Vzdělávání v oboru Podnikání je určeno pro uchazeče, kteří úspěšně absolvovali střední vzdělání s výučním listem.

Komplexní informace, vztahující se k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018 naleznete na: http://www.sosvsetin.cz/page/prijimaci-rizeni/

Učební plány

​Učební plán zveřejněn na www.sosvsetin.cz.

Profil absolventa

​Příprava je směrována do tří základních oblastí - rozvoj osobnosti žáka, příprava pro život v občanské společnosti a přípravy pro pracovní uplatnění. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy ve studijním oboru je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Obor nově zařazen do vzdělávací nabídky, nebyl dosud otevřen.

Spolupráce se sociálními partnery