Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Kuchař - číšník

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-51-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: nehradí se
Přijímaných:
Kuchař - číšník
Popis

Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky odbytu a obsluhy hostů, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem, naučí se sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, kalkulovat ceny. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Získají také základní ekonomické vědomosti. Jsou připravováni na to, aby po získání nezbytné praxe v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.

Podmínky přijetí

Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Komplexní informace, vztahující se k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018 naleznete na:
http://www.sosvsetin.cz/page/prijimaci-rizeni/

Učební plány

ŠVP oboru je zveřejněn na webových stránkách školy: http://www.sosvsetin.cz/prehled-oboru/65-51-h-01-kuchar-cisnik/

Profil absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a další. Odborný výcvik oboru vzdělání kuchař – číšník je realizován i na smluvních pracovištích. Odborný výcvik probíhá pod dozorem stanovených instruktorů. Kontrolu nad dodržováním učebních osnov a dalších náležitostí provádí vedoucí učitelka OV. Za konání produktivní práce dostávají žáci přiměřenou odměnu. 
V rámci odborného výcviku jsou žáci v přímém kontaktu se zákazníkem, žáci připravují výrobky a servis pro mnoho významných společenských událostí ve spolupráci např. s městem Vsetín či Zlínským krajem, kdy připravují raut včetně obsluhy a servisu při ocenění pracovníků a jiných příležitostech. Celoročně zajišťují žáci přípravu rautů a servis při společenských událostech na odloučeném pracovišti školy - Restaurace Bečva (oslavy narozenin, svatby, ....)

Úspěchy školy v tomto oboru

Během studia mají žáci možnost ukázat své praktické dovednosti na odborných gastronomických soutěžích regionálního, republikového i mezinárodního charakteru, na které se připravují pod dohledem učitelů odborného výcviku. 
Úspěchy našich žáků v tomto oboru jsou prezentovány pravidelně na webu školy v záložce "Aktuality" nebo "Úspěchy", zde je odkaz na některé z nich:

http://www.sosvsetin.cz/uspechy/letos-v-trebici-stribrni-a-bronzovi/1/
http://www.sosvsetin.cz/uspechy/zakyne-nasi-skoly-dobyvala-kulinarsky-svet/1/
http://www.sosvsetin.cz/uspechy/zlata-medaile-za-kucharske-umeni-v-soutezi-tescoma-cup-2014/2/
http://www.sosvsetin.cz/uspechy/soutez-v-cepovani-piva-zlatovar-cup-2014/2/ 

Spolupráce se sociálními partnery

Škola již několik let velmi dobře spolupracuje s partnery v této oblasti - např. Restaurace U Muzea Velké Karlovice, Posezení U Radnice Karolinka, Hotel Na Trojáku aj.