Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Stojanovo gymnázium Velehrad

Velehrad 1 687 06

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Michal Hegr
Telefon společnosti:  572 571 091
E-mail:  gym-velehrad@sgv.cz
WWW:  http://www.sgv.cz
IZO: 
GPS: 
Mapa
Stojanovo gymnázium Velehrad
Úvodní slovo ředitele
Připravenost absolventů Všeobecné zaměření gymnázia umožňuje absolventům další studium na jakémkoli typu vysoké školy. Dle svého zaměření si žáci ve 3. a 4. ročníku vybírají z nabídky volitelných seminářů. Ty jim pak dávají dostatečnou průpravu pro další studium. Ve školním roce 2014/2015 rozšiřujeme nabídku povinně volitelných cizích jazyků pro žáky prvních ročníků o ruský jazyk. Povinně volitelné cizí jazyky pro žáky prvních ročníků od školního roku 2014/2015: němčina, francouzština, ruština.
Nabídka dalších služeb Při Stojanově gymnáziu, Velehrad je zřízen Domov mládeže, který poskytuje ubytování žákům z větších vzdáleností. Součástí školy je také Středisko pro volný čas dětí a mládeže, které nabízí smysluplné trávení volného času i po skončení vyučování. Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně.
Ostatní informace Součástí vzdělávání je Projekt osobnostního rozvoje, který klade důraz na formování a rozvoj hodnotové a postojové orientace našich žáků. Stojanovo gymnázium, Velehrad je církevní školou, do učebního plánu je zařazena výuka náboženství. Velký důraz je kladen na výuku jazyků, která je podpořena zahraničními výjezdy žáků.
Školné Škola nevybírá školné