Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - dálková forma studia

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-51-H/01
Období:
Délka: 3
Forma studia: Dálková
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Kč 6.000,- za školní rok
Přijímaných: 20
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - dálková forma studia
Popis

Tříletý učební obor v dálkové formě studia zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Vhodný je i pro zájemce z praxe, kteří mají zájem doplnění odborného vzdělání. ​

Podmínky přijetí

Ukončené základní vzdělání.​

Učební plány

ŠVP Kuchař-číšník​

Profil absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař-číšník, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně-velkých i malých provozech. Zná technologii přípravu pokrmů, umí používat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce a vést příslušnou dokumentaci provozovny. Umí obsluhovat hosty, jednoduchou i složitou technikou obsluhy. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na živnostenské podnikání v pohostinství. Absolvent se může ucházet rovněž o přijetí ke studiu nástavbového oboru a získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.​

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce s provozovnami při zajištění odbornépraxe v restauracích.​