Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Odborné učiliště a Základní škola Holešov

Nádražní 525/1, 769 01 Holešov

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Ing. Zdeněk Peška
Telefon společnosti:  573 396 213
E-mail:  info@ouholesov.cz
WWW:  http://www.ouholesov.cz
IZO: 
GPS:  49.3276931, 17.5700939
Mapa
Odborné učiliště a Základní škola Holešov
Úvodní slovo ředitele Odborné učiliště vzniklo v roce 1982 jako elokované pracoviště OU Račice u Vyškova. V roce 1985 byla škola osamostatněna. Zřizovatelem školy je Zlínský kraj. V roce 2007 bylo Odborné učiliště Holešov sloučeno se Základní školou praktickou, jako přejímající organizace. Cílem sloučení bylo vytvoření větší, ekonomicky silnější organizace, zaměřené na výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Studium na odborném učilišti je určeno žákům kteří splnili povinnou školní docházku a mají doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání. V rámci přijímacího řízení jsou žáci a jejich zákonní zástupci podrobně informováni o studiu, přijímací zkoušky žáci nekonají. Studium je tříleté a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Žáci po úspěšném absolvování zkoušek získají výuční list.
Připravenost absolventů Naši absolventi získávají střední vzdělání a mají na trhu práce stejné předpoklady uplatnění jako žáci středních odborných učilišť. Na základě výučního listu mohou pracovat v daném oboru u organizací, nebo na vlastní živnostenský list.
Nabídka dalších služeb Žáci mají možnost ubytování v internátě školy ve 2 až 4 lůžkových pokojích. Internát je v provozu ve dnech školního vyučování - pondělí až pátek. Celodenní strava je zajištěna ve školní jídelně, která je spolu s internátem součástí budovy školy. Žáci mají k dispozici venkovní hřiště, stolní tenis, posilovnu, využití PC učebny s internetem, zapojení do zájmové činnosti v různých kroužcích na internátu aj. Poplatek za ubytování je 35,-Kč/ den a noc. Současná cena celodenního stravování činí 82,-Kč (oběd 28,-Kč) Odborné učiliště je v bezprostřední blízkosti autobusového a vlakového nádraží.
Ostatní informace Mimo zveřejněné dny otevřených dveří lze navštívit školu po telefonické domluvě. Tel.pevná linka: 573 396 213 //mobil: 603 559 899 pondělí - pátek
Školné Školné žáci neplatí.