Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Odborné učiliště Kelč

č. p. 1, 756 43 Kelč

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Renata Ryšková
Telefon společnosti:  571 641 321
E-mail:  oukelc@oukelc.cz
WWW:  http://www.oukelc.cz
IZO: 
GPS:  49.477958,17.81581
Mapa
Odborné učiliště Kelč
Úvodní slovo ředitele Odborné učiliště jako střední škola zřízena podle odst. 9 § 16 školského zákona, připravuje žáky pro dělnické profese ve strojírenství, stavebnictví, v sociálních službách, v obchodě a zemědělství. Tříleté obory vzdělání jsou zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou a absolvent získá střední vzdělání s výučním listem. Výstupem praktické školy dvouleté je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Po dobu studia jsou žákům zapůjčeny učebnice, pracovní oděv, nářadí a ochranné pomůcky. Teoretická výuka je realizovaná v prostorách školy, odborný výcvik je organizován v areálu učiliště nebo na smluvních pracovištích u konkrétních zaměstnavatelů. Nedílnou součásti výuky jsou tematické zájezdy, profesně zaměřené exkurze, odborné a sportovní soutěže, kulturní a společenské akce.
Připravenost absolventů Absolventi jsou připraveni uplatnit se na trhu práce ve vyučených a příbuzných oborech.
Nabídka dalších služeb Součástí školy je vlastní internát a školní jídelna - ubytování 600 Kč/měsíc, celodenní strava 75 Kč za den, cena samostatného oběda je 25 Kč. V rámci internátu nabízíme velké množství volnočasových aktivit
Ostatní informace Výuka probíhá v odborných učebnách, které jsou vybaveny moderní technikou - počítačem s dataprojektorem, vizualizérem, interaktivní tabulí a připojením k internetu. Škola dosahuje významných úspěchů v přehlídkách odborných dovedností zámečnického, zednického, pečovatelského, prodavačského i zahradnického oboru vzdělání.
Školné Jsme školou státní, vzdělávání poskytujeme bezplatně.