Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Pečovatelské služby

Skupina: Zdravotnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 75 - 41 - E/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 8
Pečovatelské služby
Popis

​Žák je připravován na práce u lůžka ve zdravotnických zařízeních a v ústavech sociální péče, na provozní práce v kuchyních, prádelnách, při opravách prádla a úklidu. Seznámí se s pečovatelskými úkony nejen v těchto zařízeních, ale také v domácnosti imobilních občanů.

Podmínky přijetí
  • Ukončení povinné školní docházky
  • splnění podmínek přijímacího řízení
  • zdravotní způsobilost
  • doporučení PPP/SPC
Učební plány

Podle ŠVP OU Kelč Zednické práce se vyučují:
- všeobecně vzdělávací předměty- český jazyk, matematika, občanská výchova, informační a komunikační technologie, anglický jazyk, tělesná výchova.

-odoborné předměty- sociální služby, technologie, epidemiologie a hygiena, psychologie, základy pečovatelství, společenská výchova, zdravověda, odborný výcvik
Profil absolventa
Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům. Je připraven na pozici pečovatele, osobního asistenta a také pomocníka v domácnosti. Může najít uplatnění v úklidových službách, v kuchyních při výkonu pomocných prací a při přípravě jednoduchých pokrmů, dále při jednoduchých opravách prádla, při praní a žehlení prádla. Bude mít předpoklady i pro poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti. 

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

Domov pro seniory Radkova Lhota