Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí

Masarykova 101, 757 01 Valašské Meziříčí

OA a VOS Valašské Meziříčí  
Kontakty
Jméno ředitele:  Aleš Kubíček
Telefon společnosti:  571755555
E-mail:  oavalmez@oavm.cz
WWW:  http://www.oavm.cz
IZO: 
GPS:  49.476006,17.971645
Mapa
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
Úvodní slovo ředitele Škola umožňuje žákům vybrat si jeden ze tří oborů středoškolského studia, a to Obchodní akademii, Informační technologie nebo Veřejnosprávní činnost, ukončených maturitní zkouškou. Absolventi mohou dále pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole, obor Informační technologie v podnikové praxi, což je obor specializovaný na moderní informační technologie a jeho absolventi získávají titul Diplomovaný specialista. Absolventi mohou také pokračovat ve studiu vysokoškolských bakalářských vzdělávacích programů. Podle svého zájmu si mohou vybrat ze studijních oborů realizovaných ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava: Ekonomika podniku v prezenční formě a Veřejná ekonomika a správa v kombinované formě. V oblasti celoživotního vzdělávání poskytuje škola širokou nabídku studijních možností v podobě bakalářských kombinovaných studijních programů, realizovaných ve spolupráci s UP Olomouc, Univerzity třetího věku, Univerzity zájmového vzdělávání a řady akreditovaných specializačních a rekvalifikačních kurzů. Nezapomínáme ani na seniory, kteří mají zájem o další studium. Škola poskytuje zájemcům možnost vzdělávat se od patnácti let po vysokoškolskou promoci, během své kariéry se dále profesně zdokonalovat v bohaté nabídce vzdělávacích programů pro dospělé, následně se pak vrátit ke studiu a obohatit své vědomosti a zkušenosti i v pokročilejším věku.
Připravenost absolventů Absolventi oboru Obchodní akademie se uplatní zejména jako zaměstnaneci v oblasti profesí orientovaných na ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti subjektů všech právních forem (např. typové pozice – ekonom, účetní, mzdový referent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, personalista). Absolventi oboru Informační technologie se mohou uplatnit na pozicích technika IT, pracovník uživatelské podpory, správce operačních systémů a správce aplikací, administrátor počítačových sítí, ve funkci programátorů, správců databázových informačních systémů nebo v pozicích grafiků, webkodérů a webdesignerů. Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost jsou připraveni zejména k uplatnění na různých pozicích spojených s výkonem ekonomických a administrativních činností v organizacích na různých úrovních státní správy, pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích správních agend územních, ústředních či jiných orgánů státní správy. Absolventi se uplatní také jako podnikatelé v oblasti ekonomických, obchodně podnikatelských a jiných činností. Absolventi jsou připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.
Nabídka dalších služeb • Školní informační centrum vybavené knihovním fondem, odbornými časopisy a přístupem do znalostních databází • Pracoviště školního psychologa poskytuje kariérové poradenství, individuální a skupinové konzultace jak žákům, tak rodičům • V oblasti mezinárodní spolupráce škola organizuje pro studenty v rámci projektu Erasmus+ studijní pobyty, jazykové pobyty, odborné praxe a stáže v Anglii, Finsku, Itálii, Německu, Rakousku. Také pedagogové ale i nepedagogičtí pracovníci školy vyjíždějí v rámci programu Erasmus+ na partnerské školy ve Finsku, Itálii, Lotyšsku, Německu, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Turecku. Dlouholetá je spolupráce s Obchodní akademií Martin na Slovensku.
Ostatní informace Obchodní akademie je státní škola, délka studia je 4 roky, forma studia - prezenční (denní) studium. Má k dispozici 27 kmenových tříd a 17 specializovaných učeben pro odborné a dělené předměty. Pro výuku předmětů v oblasti informatiky, výpočetní techniky, účetnictví a jiných odborných předmětů má škola k dispozici 10 standardních počítačových učeben, které jsou vybaveny 16 počítači, přičemž jedna učebna je vybavena 25 počítači. Všechny počítače jsou zapojeny do školní počítačové sítě a celá školní síť je napojena na internet. Jazyková výuka je realizována ve 4 specializovaných jazykových učebnách, které jsou vybaveny videotechnikou, reprotechnikou a multimediálními počítači. Pro samostudium mají žáci k dispozici studovnu s knihovnou. Pro výuku tělesné výchovy má škola k dispozici vlastní tělocvičnu, posilovnu a hřiště s umělým povrchem. Součástí školy je školní jídelna.
Školné