Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Informační technologie v podnikové praxi

Skupina: Informační technologie

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 26-47-N/14
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Absolutorium
Stipendia: Ne
Školné: 3 000,- Kč za školní rok
Přijímaných: 40
Informační technologie v podnikové praxi
Popis

V kurikulu vyučovaného oboru jsou zahrnuty IT předměty i předměty ekonomické. Studenti se naučí pracovat s řadou počítačových aplikací kancelářských či grafických, naučí se programovat ekonomické aplikace s využitím objektově orientovaného programování. Pochopí problematiku zpracování dat, práce s lokálními i síťovými operačními systémy, práce v rozsáhlých datových sítích. V oblasti ekonomické získají zásadní orientaci v makroekonomických vztazích a finančních operacích firem. Pochopí problematiku finančního manažerského účetnictví či problematiku daňovou. Naučí se angličtinu na konverzační i odborné úrovni.

Podmínky přijetí Učební plány Profil absolventa

Obor vychovává odborníky vybavené znalostmi vědeckých nástrojů řízení, schopné aplikovat moderní výpočetní techniku a moderní informační technologie při řešení problémů na všech úrovních řízení. To vše má za cíl zajistit absolventovi dobré pracovní uplatnění na tuzemském i evropském pracovním trhu. Absolventi umí získávat, kriticky hodnotit, zpracovávat, interpretovat a aktivně užívat informace o makroekonomických i mikroekonomických jevech a procesech. Jsou adaptabilní na nové poznatky v oboru. Vypěstují si potřebu celoživotního vzdělávání a postupného zvyšování kvalifikace. Jsou schopni nést svůj podíl na zvyšování image firmy. Jsou schopni vést menší pracovní kolektivy. Umí také založit a řídit firmu (obchodní společnost) v oboru. Dále se mohou uplatnit při programovém zpracování ekonomických, sociálních či jiných dat, na funkci správce lokální počítačové sítě firmy, při vedení účetnictví firmy technickými prostředky. Jsou připravení na systémové zpracování dat vedoucího hospodářského pracovníka či na programování ekonomických a jiných aplikací.

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery