Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín

nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Pavel Hýl
Telefon společnosti:  577 006 555
E-mail:  oatb@oazlin.cz
WWW:  http://www.oazlin.cz
IZO: 
GPS:  49.2220439, 17.6650603
Zahraniční exkurze Letní výcvikový kurz Soutěž v grafických disciplínách Prezentace v "Projektovém týdnu"
Mapa
Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
Úvodní slovo ředitele „ Tři školy po jednou střechou“. Právě tímto sloganem charakterizujeme Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odbornou školu ekonomickou Zlín. Můžete na ní totiž získat nejen maturitní vysvědčení, ale i absolutorium s titulem diplomovaný specialista na vyšší odborné škole nebo vysokoškolský diplom s udělením titulu bakalář, tedy vzdělání pro život ve 21. století. V duchu baťovského hesla „ Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to zatím neumíš“ vás rádi k těmto cílům dovedeme.
Připravenost absolventů Na obchodní akademii můžete vystudovat obor veřejnosprávní činnost a obor obchodní akademie, kde je možno vybrat si jedno ze tří zaměření studia, tj. podniková ekonomika, cestovní ruch a mezinárodní obchod. Můžete se v těchto oborech naučit např. aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, tj. orientovat se v právní úpravě pracovněprávních vztahů a závazkových vztahů. Dále v oboru veřejná správa aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností aj.
Nabídka dalších služeb Nabízíme pronájem učeben a školní tělocvičny. Akreditované kurzy: Kurz průvodce cestovního ruchu. Kurz přípravy ke zkoušce FCE.
Ostatní informace Naši žáci a studenti mohou ve svém volném čase pracovat ve studovnách na počítačích s bezplatným připojením k internetu. V informačním centru školy si mohou zapůjčit odbornou literaturu a v žákovské knihovně beletrii. Samozřejmostí jsou zájezdy do zahraničí, pro vybrané žáky i zahraniční praxe. Na cyklistických, turistických, vodáckých a lyžařských kurzech si pak všichni mohou utužit své zdraví i třídní kolektivy.
Školné Není.