Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Obchodní akademie

Skupina: Ekonomika a administrativa

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 63-41-M/02
Období: 2017/2018
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: NE
Přijímaných: 90
Obchodní akademie
Popis

Obsahem oboru je naučit provádět typické podnikové činnosti, např. zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti.  Dále také provádět platební styk, sestavovat kalkulace, stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů, provádět účetní závěrku a uzávěrku a vypočítat odvod sociálního a zdravotního pojištění aj.

Podmínky přijetí

Úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek – společných testů z českého jazyka a matematiky; dále jsou započítávány do celkového počtu bodů nutných pro přijetí studijní výsledky na ZŠ z konce 8. ročníku a poloviny 9. ročníku v českém jazyce, cizím jazyce a matematice; známka z chování v 8. a 9. ročníku. Nebudou přijati žáci, kteří mají z libovolného předmětu (s výjimkou výchov) v 8. a 9. ročníku známku dostatečný.

Učební plány Profil absolventa

Absolventi se především uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických a administrativních činností v podnicích všech právních forem a ostatních organizacích. Ovládají dva cizí jazyky, stejně jako programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh, včetně internetového vedení účetnictví. Zvládnou zajištění personální agendy malé i větší organizace. Hlavně ale mohou bez obav nastoupit ke studiu na vysokých školách, zvláště ekonomického zaměření.

Úspěchy školy v tomto oboru

Naši žáci se pravidelně velmi dobře umisťují v celostátních soutěžích, jako je oborová soutěž MD-DAL, Ekotým, soutěž programu ZAV, soutěž v grafických předmětech – přičemž mistrovství republiky v této soutěži proběhlo vloni na naší škole. Ve Studentské odborné činnosti v rámci kraje  pravidelně obsazujeme čelní místa.

Spolupráce se sociálními partnery

UTB, Asociace OA, Evropský sociální fond, Portál Perspektiva, Samari, LKW Walter