Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Informační technologie

Skupina: Informační technologie

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 18-20-M/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: Obchodní akademie Kroměříž je státní škola a školné se neplatí.
Přijímaných: 30
Informační technologie
Popis

​Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující odborné kompetence.

- Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

- Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

Navrhovat, sestavovat a udržovat HW

Pracovat se základním programovým vybavením

Pracovat s aplikačním programovým vybavením

Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě

Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení​

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

Podmínky přijetí

​Jedmné přijímací testy - ČJ, MAT

Test základních znalostí IT

Výsledky vzdělávání ze ZŠ - průměrný prospěch z 8. a 9. ročníku ZŠ, hodnocení z předmětů ČJ, MAT, AJ

Hodnocení výsledků místění v soutěžích v okresním, krajském, celorepublikovém kole


Učební plány Profil absolventa

​Absolventi oboru se uplatní především v oblastech:

− návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;

− údržby prostředků IT z hlediska HW;

− programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;

− instalací a správy aplikačního SW;

− instalací a správy OS;

− návrhů, realizace a administrace sítí;

− kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;

− obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory,

programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník

s prostředky IT aj.

Absolventi mohou dále pokračovat na VŠ technického zaměření.

Úspěchy školy v tomto oboru

Vítěz soutěže v programování robotických systémů s názvem Opavský ROBOCUP 2016. 

Spolupráce se sociálními partnery

​FAI UTB Zlín, VUT Brno, UP Olomouc, Microsoft ČR, Mendelova univerzita v Brně