Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Obchodní akademie

Skupina: Ekonomika a administrativa

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 63-41-M/02
Období: 2017/2018
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných: 90
Obchodní akademie
Popis

​Připravuje na úspěšný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vedle získávání odborných znalostí je cílem výuky naučit žáky efektivně komunikovat, sdělovat souvisle a srozumitelně své poznatky, myšlenky.

Podmínky přijetí

​Výsledky uchazeče z testů SCIO a kritéria stanovená školou. Podmínky přijímacího řízení jsou k aktuálnímu školnímu roku zveřejněny na www.oauh.cz

Učební plány

​Učební plány oboru jsou zveřejněny na www.oauh.cz

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně-podnikatelských a administrativních činností na typových pozicích: ekonom, mzdový referent, účetní, statistik, referent ve státní správě, personalista, pracovník marketingu apod. Absolvent je připraven také ke studiu na vysoké škole či dalších formách terciárního vzdělávání.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci se pravidelně a dlouhodobě účastní studentských odborných soutěží a soutěží s ekonomickým zaměřením, stejně tak souteží SOČ s mnoha úspěchy včetně účasti a výborného umístění v celostátním kole.

Spolupráce se sociálními partnery

​Spolupráce se sociálními partnery se uskutečňuje na úrovni školy. Prioritou v oblasti vnějších vztahů školy je i spolupráce s vysokými školami. Odborná praxe žáků probíhá za spolupráce podniků v našem regionu.