Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Ošetřovatel

Skupina: Zdravotnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 53-41-H/01
Období: 2019/2020
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných: 25
Ošetřovatel
Popis

​Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Je vhodný pro dívky a chlapce. Vyžaduje srdečný a odpovědný přístup. Uplatnění absolventů po ukončení školy je bezproblémové - soc. služby, zdravotnictví, charity apod. Zájemci mohou po ukončení být přijati do druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent a získat tak maturitní zkoušku.

Podmínky přijetí

​Bez přijímacích zkoušek.

Učební plány
Vyučovací předmětyPočet týdenních vyučovacích hodin
 I.II.III.Celk
Český jazyk2226
Cizí jazyk3227
Společenské vědy (včetně EKO +  D)2226
Fyzika1  1
Chemie1  1
Biologie a ekologie1  1
Matematika22 4
Estetická výchova, arteterapie2  2
První pomoc2  2
Tělesná výchova2226
Informatika21 3
Anatomie a fyziologie42 6
Klinická propedeutika 224
Základy epidemiologie a hygieny1  1
Psychologie a komunikace 224
Sociálně-zdravotní péče2  2
Ošetřovatelství - odb. výcvik66416
Ošetřovatelská péče - odb. výcvik 81624
Počet hodin celkem 33313296

Profil absolventa

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních, v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v zařízeních následné péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních geriatrické péče, v zařízeních hospicové a respitní péče a v domácí ošetřovatelské péči. Absolvent poskytuje ošetřovatelskou péči v rozsahu své odborné způsobilosti. Ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky se podílí na preventivní i léčebné péči.

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery