Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Zdravotnický asistent

Skupina: Zdravotnictví

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 53-41-M/01
Období: 2019/2020
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ano
Školné:
Přijímaných: 30
Zdravotnický asistent
Popis Podmínky přijetí

Prospěch do 2,0, přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka - celostátně zadávané.

Učební plány

Vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin

A povinné

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Český jazyk

3

3

3

3

12

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Společenské vědy

1

2

2

2

7

Dějepis

2

1

­

­

3

Fyzika

2

2

­

­

4

Chemie

2

2

­

­

4

Biologie

2

1

­

­

3

Matematika1

3

2

2

­

7

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

­

­

4

Ekonomika

­

­

­

2

2

Anatomie a fyziologie

4

 

­

­

4

Odborná latinská terminologie

1

 

­

­

1

Základy epidemiologie a hygieny

1

 

­

­

1

První pomoc

­

1

­

­

1

Klinická propedeutika

­

2

­

­

2

Patologie

­

2

­

­

2

Ošetřovatelství2

4

6

6

4

19

Ošetřování nemocných2

­

­

11

14

25

Psychologie

­

2

2

1

5

Počet hodin celkem (povinné)

32

32

30

30

124

B volitelné

 

1

3

3

7

 

 

 

 

 

Seminář přírodovědní

 

 

 

 

 

Seminář z anglického jazyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem ( povinné+ volitelné)

32

33

33

33

131

C nepovinné

 

 

 

 

 

Seminář přírodovědní

 

 

1

1

 

Profil absolventa
Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči; jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a realitní péče. Pod odborným dohledem nebo přímo vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZČR.

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

Spolupracujeme - praktické vyučování probíhá ve Vsetínské nemocnici a v nemocnici ve Valašské​m Meziříčí. Obě tyto zařízení nabízí žákům 4. ročníku stipendia za předpokladu, že po absolvování školy nastoupí u nich do zaměstnání na předem dohodnutou dobu.