Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Zpěv

Skupina: Konzervatoře

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 82-45-P/01
Období: 2019/2020
Délka: 6
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Absolutorium
Stipendia: Ne
Školné: Školné nevybíráme. Rodiče žáků přispívají do pokladny SRPDŠ konzervatoře pro úhradu vstupného na koncerty, divadelní představení, poznávací exkurze, lyžařský kurz apod.
Přijímaných: 3
Zpěv
Popis

​Obor Zpěv je zaměřen na výuku klasického zpěvu. Studium tohoto oboru je šestileté a končí absolutoriem. Absolventský diplom znamená získání vyššího odborného vzdělání v konzervatoři s možností používat za svým jménem označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku a tím dosáhnou střední odborné vzdělání.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky, která sestává z části praktické (ukázka vlastního zpěvu) a hudebně teoretické (osvojení základních pojmů hudební nauky, intonační a rytmické dovednosti). Podrobněji se lze seznámit s požadavky přijímacího řízení na webu školy.

Učební plány

​​Od září 2012 probíhá výuka 1. ročníku podle  školního vzdělávacího plánu Klasický zpěv.

Profil absolventa

​Absolventi oboru Zpěv se mohou uplatnit zejména jako členové sboru, případně sólisté operního, operetního a muzikálového divadelního souboru, jako učitelé zpěvu. Konzervatoř připravuje své žáky také pro studium na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Úspěchy školy v tomto oboru

​​Žáci pěveckého oddělení konzervatoře jsou úspěšní na různých soutěžích. Podrobnější informace najdete na webu školy.

Spolupráce se sociálními partnery

​Spolupracujeme také s profesionálními divadly, především s Moravským divadlem v Olomouci. V pedagogické části pak se základními uměleckými školami.