Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Hudba

Skupina: Konzervatoře

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 82-44-P/01
Období: 2019/2020
Délka: 6
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Absolutorium
Stipendia: Ne
Školné: Školné nevybíráme. Rodiče žáků přispívají do pokladny SRPDŠ konzervatoře pro úhradu vstupného na koncerty, divadelní představení, poznávací exkurze, lyžařský kurz apod.
Přijímaných: 27
Hudba
Popis

​Studium oboru Hudba je šestileté a končí absolutoriem. Absolventský diplom znamená získání vyššího odborného vzdělání v konzervatoři s možností používat za svým jménem označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku a tím dosáhnou střední odborné vzdělání.

Podmínky přijetí

​Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky, která sestává z části praktické (ukázka hry na zvolený nástroj) a hudebně teoretické (osvojení základních pojmů hudební nauky, intonační a rytmické dovednosti). Podrobněji se lze seznámit s požadavky přijímacího řízení na webu školy .

Učební plány

​Od září 2012 probíhá výuka 1. ročníku podle  školního vzdělávacího plánu Klasická hudba.

Profil absolventa

​Absolventi konzervatoře se v praxi uplatňují především jako orchestrální hráči, umělecko pedagogičtí pracovníci, sólisté, korepetitoři, hudební redaktoři. Konzervatoř připravuje své žáky také pro studium na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci konzervatoře jsou úspěšní na různých soutěžích mladých interpretů. Podrobnější informace najdete na webu školy .

Spolupráce se sociálními partnery

​Spolupracujeme také s profesionálními orchestry, především s Filharmonií B. Martinů Zlín a Moravskou filharmonií Olomouc. V pedagogické části pak se základními uměleckými školami, na nichž hodně studentů v posledních dvou letech studia již vyučuje.