Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Chemik operátor

Skupina: Chemie

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 28-42-L/01
Období: 2017/2018
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ano
Školné: 0
Přijímaných: 30
Chemik operátor
Popis

Výuka v oborech se zaměřuje na odbornou přípravu pro firmy regionu. Žáci se seznamují s jednotlivými výrobami chemických látek s ohledem na životní prostředí. Nedílnou součástí výuky je práce v chemické laboratoři. V rámci odborné praxe uplatňují znalosti ve firmách. Chemické obory jsou vhodné pro chlapce, kteří po jejich absolvování nacházejí uplatnění na volných pracovních místech v provozech firem regionu s che​mickým zaměřením, i dívky, které mohou nalézt ​uplatnění v chemických laboratořích.

Podmínky přijetí

  • Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů
  • Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař​ 

Učební plány

​​​​

Název školního vzdělávacího programu

Chemik operátor

Zaměření

 

Délka a forma vzdělávání

4 roky, denní studium

Datum platnosti ŠVP

od 1.9.2010

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

2

-

-

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

3

3

3

12

Chemie

2

-

-

-

2

Fyzika

2

2

-

-

4

Ekologie

1

-

-

-

1

Informační a komunikační technologie

2

2

2

2

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

2

1

3

Základy elektrotechniky

2

-

-

-

2

Technická dokumentace

2

-

-

-

2

Strojnictví

2

-

-

-

2

Odborná chemie

-

2

3

2

7

Technologie

-

3

2

2,5

7,5

Chemické procesy

-

3

2

2,5

7,5

Odborný výcvik

6

12

12

12

42

Celkem

34

34

34

34

136

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Projektové řízení

-

-

1

-

1

​​​ Profil absolventa

Po ukončení přípravy v oboru Chemik operátor  a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky  nachází absolvent uplatnění při výkonu povolání v chemickém průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického zaměření a v různých typech laboratoří. Umí se správně orientovat v principech prováděných technologických operací, má vytvořeny předpoklady k tomu, aby po příslušné praxi byl schopen se samostatně orientovat  ve funkčních technologických schématech, samostatně obsluhovat chemicko-technologická zařízení a aparatury a aby rozpoznal variability technologických procesů.

Absolvent je současně vybaven znalostmi, vědomostmi a dovednostmi pro práci v chemické laboratoři, umí sestavit jednoduché laboratorní aparatury, provádí odběr vzorků a jejich laboratorní rozbory, průběžně je vyhodnocuje za účelem kontroly příslušných technologických úseků chemické výroby, při práci využívá nabyté zručnosti a přesně dodržuje laboratorní reglement.

Absolvent dodržuje na všech technologických úsecích chemických výrob a v chemických laboratořích zásady bezpečnosti a hygieny práce. Uplatní se v povoláních chemický technik, v typových pozicích technolog, dispečer, kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický manažer provozu, obsluha technologických zařízení, péče o životní prostředí a dalších. Náplň ŠVP je zároveň základem pro další vzdělávání absolventa a zvyšování kvalifikace.​

Žáci tohoto oboru skládají ve třetím ročníku studia závěrečné zkoušky v adekvátním tříletém oboru. Mají možnost za 4 roky studia získat jak výuční list, tak maturitní vysvědčení.

Úspěchy školy v tomto oboru

ISŠ-COP je držitelem certifikátu "Responsible Care" (celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje, zlepšování ochrany zdraví lidí a pracovního a životního prostředí).

 

Ve školním roce 2014/2015 probíhá již 8. ročník celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ a ISŠ-COP se tohoto klání účastní 2. rokem. Soutěž je určena žákům devátých tříd základních škol a role pořadatelů se ujaly střední školy z celé republiky, mezi nimi i ISŠ-COP Valašské Meziříčí.

Spolupráce se sociálními partnery

DEZA a.s.

CS CABOT s.r.o

Gumárny Zubří

PRECHEZA a.s. Přerov

Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.