Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Obchodní akademie

Skupina: Ekonomika a administrativa

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 63-41-M/02
Období: 2017/2018
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 0 Kč
Přijímaných: 30
Obchodní akademie
Popis

 • ucelená odborná příprava v oblasti ekonomiky a podnikání
 • dovednosti v práci s PC a komunikační technikou
 • komunikace ve dvou cizích jazycích
 • široké uplatnění ve finančních institucích a firmách,  administrativě, státní správě, samosprávě, možnost soukromého podnikání
 • nabídka zájmových kroužků, kurzů  (sportovní hry, sborový zpěv, jazykové kurzy, ...)
 • odborná praxe ve firmách ve 3. a 4. ročníku studia

Podmínky přijetí

Úspěšné absolvování přijímacího řízení podle Kritérií pro přijímací řízení pro daný rok.

Učební plány

Viz ŠVP ÁMOS OA: http://www.gymnazium-vk.cz/skola/dokumenty/

Profil absolventa

 • dovednosti v komunikaci s obchodními partnery a klientelou
 • odborná připravenost v ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činnostech
 • příprava ke studiu nástavbovém i na VŠ 
 • získání předpokladů pro rozvoj osobních podnikatelských aktivit
Úspěchy školy v tomto oboru

 • úspěšné přijímání absolventů oboru na VOŠ a VŠ ekonomického směru
 • výsledky v organizování charitativních akcí a přípravy celoškolních aktivit
 • uplatnění absolventů ve firmách v regionu

Spolupráce se sociálními partnery

 • škola spolupracuje se zřizovatelem a státními institucemi, SŠ a VŠ 
 • dlouhodobá spolupráce se zástupci Městských úřadů regionu a firem
 • zaměstnavatelé v regionu (banky, pojišťovny, školy, úřady, podniky, samosprávné útvary
 • firmy  a instituce v regionu