Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Gymnázium

Skupina: Gymnázia a lycea

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 79-41-K/41
Období: 2017/2018
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 0 Kč
Přijímaných: 30
Gymnázium
Popis

 • zaměření výuky: všeobecné
 • studenti jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu pro gymnázium
 • od třetího ročníku široká nabídka volitelných předmětů
 • po celou dobu studia možnost volby nepovinných předmětů a zájmových kroužků (sportovní hry, sborový zpěv, dějepisný kroužek ...)
 • kurzy cizích jazyků s možností získání mezinárodního certifikátu

Podmínky přijetí

​Úspěšné absolvování přijímacího řízení podle Kritérií pro přijímací řízení pro daný školní rok.

Učební plány

​viz ŠVP ÁMOS G: http://www.gymnazium-vk.cz/skola/dokumenty/

Profil absolventa
 • tvůrčí mladý člověk se smyslem pro týmovou práci a s chutí se vzdělávat
 • připraven ke studiu na vysokých školách
 • disponuje všeobecným přehledem (znalosti, dovednosti,  kompetence) v oborech vybraných podle svého dalšího zaměření
 • komunikuje slovem i písmem nejméně dvěma cizími jazyky
 • zvládá výpočetní techniku

Úspěchy školy v tomto oboru

 • úspěšné přijímání absolventů na prestižní VŠ
 • úspěchy žáků v odborných soutěžích a olympiádách včetně postupů do celonárodních kol (Z, Ch, Bi, ČJ, AJ, NJ, ...)
 • využití projektové a grantové činnosti školy pro realizaci vzdělávacích a zájmových aktivit a realizaci experimentů 
 • činnost mezinárodní vysokoškolské organizace AIESEC při škole - podpora jazykového vzdělávání

Spolupráce se sociálními partnery

 • partnerství s VŠ domácími i zahraničními (UTB Zlín, UP Olomouc, MU Brno, British Council,...)
 • fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
 • spolupráce s organizacemi ( Envi centrum Vysoké Pole, Tyfloservis, Adra, Kosenka Valašské Klobouky,  Adopce na dálku, ...)
 • Klub rodičů při Gymnáziu VK
 • spolupráce s Městem Valašské klobouky, Městskou knihovnou VK, Muzeem VK
 • partnerské školy v Isny (SRN), v Púchově (SK)
 • spolupráce s mezinárodní organizací AIESEC
 • spolupráce s firmami regionu