Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Gymnázium Kroměříž

Masarykovo nám. 496, Kroměříž

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Mgr. Josef Havela
Telefon společnosti:  774609585, 577544813
E-mail:  havela@gymkrom.cz
WWW:  http://www.gymkrom.cz
IZO: 
GPS:  49.2970703, 17.3899308
Mapa
Gymnázium Kroměříž
Úvodní slovo ředitele Gymnázium Kroměříž je vzdělávací institucí s více jak 130 letou tradicí. Nabízí žákům čtyřleté studium v jedné třídě a osmileté studium ve dvou třídách. Unikátem školy je nejen možnost výuky některých předmětů v cizím jazyce, ale i získání německého jazykového diplomu DSD. Na škole působí německý a anglický lektor, škola nabízí výuku A,N,F,L,Š, R. Škola pořádá vlastní kurzy k přijímacím zkouškám. V roce 2012 se škola stala metodickým centrem anglického jazyka. Díky projektům je škola velmi dobře vybavena didaktickou technikou. Vize Gymnázia Kroměříž : Chceme být školou maximálně možného rozvoje každého žáka i učitele. Jsme škola, kde se učitelé a žáci vzájemně obohacují. Budeme školou, kde každý může říct: „Jsem rád, že sem patřím“.
Připravenost absolventů Výuka je vedena kvalifikovanými učiteli, kteří se neustále vzdělávají. Opakovaná úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na VŠ, stejně jako vysoká úspěšnost u maturitních zkoušek jsou dokladem dobré připravenosti pro studium na VŠ. Mezi nejfrekventovanější fakulty u našich absolventů patří lékařské, filosofické, přírodovědecké, právnické a pedagogické.
Nabídka dalších služeb •Výuka cizích jazyků: A,N,F,Š,R.L, konverzační hodiny s rodilými mluvčími •Přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro žáky z 5. a 9. ročníků ZŠ ••Rozšířená výuka JN směrující k získání DSD diplomu
Ostatní informace •Od 3.ročníku široká nabídka volitelných předmětů se zaměřením na budoucí studium na VŠ •Práce v pěveckém sboru (škola má 3 pěvecké sbory), divadelním či recitačním souboru, E-Twinnigu, kroužku ruského jazyka •Jazykově-poznávací exkurze – Anglie, Francie, Rusko, Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko •Výběrový lyžařský kurz, kurzy vodní turistiky, sportovní kurz v Chorvatsku, adaptační pobyty
Školné Bezplatné vzdělávání