Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Podnikání (Podnikání v technických oborech a službách)*

Skupina: Podnikání a management

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 64-41-L/51
Období: 2019/2020
Délka: 2
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: Ne
Přijímaných: 30
Podnikání (Podnikání v technických oborech a službách)*
Popis

​Obor je určen absolventům středního vzdělávání s výučním listem k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Je zaměřen jak na všeobecné, tak i na odborné vzdělání.

Podmínky přijetí

​Podmínky přijetí - kritéria - najdete na www.gjpsosslavicin.cz

Učební plány Profil absolventa

Podnikání je studijní obor realizovaný formou dvouletého denního nebo tříletého dálkového studia. Vzdělávání navazuje na tříleté učební obory různého zaměření, např. automechanik, instalatér, elektrikář, obráběč kovů, kuchař – číšník, kadeřník – kadeřnice, kosmetička apod. V těchto učebních oborech  je ekonomické vzdělávání zaměřeno především na „Svět práce“. Jeho cílem je podat žákům základní informace z oblasti pracovního práva a připravit je na vstup do pracovního procesu. V nástavbovém studiu se už nevzdělávají ve své profesi. Studiem se připravují na úspěšné vykonání maturitní zkoušky a zároveň získávají základní informace a vědomosti pro výkon samostatné výdělečné činnosti.  Těmto cílům je podřízen i studijní plán. Kromě základních všeobecně vzdělávacích předmětů se žáci učí předmětům ekonomického a právního zaměření, informační technologie, elektronické komunikaci apod.  V hlavním  vyučovaném předmětu – ekonomika – se navazuje na základní teoretické poznatky získané během studia v učebním oboru. Žáci si doplňují informace z oblastí podnikových činností, bankovnictví, kalkulací, mzdového a daňového systému.  Novým předmětem je pro všechny žáky účetnictví. Žáci pracují s účtovou osnovou pro podnikatele, učí se účtovat základní účetní případy související s běžnou podnikovou činností. Část výuky je rovněž věnována zvládnutí tzv. daňové evidence. Ta mnohým drobným podnikatelům stačí k  zachycení jejich hospodářské činnosti. Základní poznatky z manažerského vedení a řízení získávají v předmětu management, o marketingových teoriích se učí v předmětu marketing. V předmětu právo jsou probírány základní poznatky ze všech jeho oblastí   obchodního, občanského, trestního, rodinného práva. Všechny teoretické vědomosti a poznatky pak žáci ověřují v předmětech chod podniku, písemná a elektronická komunikace, informační a komunikační technologie a ekonomická cvičení. V těchto předmětech žáci zpracovávají praktické úlohy související s podnikáním. Jedná se o vypracování podnikatelského záměru, účtování běžných účetních případů, zpracování běžné účetní a daňové  dokumentace, účetní uzávěrky a závěrky, zpracování daňových přiznání a přehledů pro příslušné instituce.

Denní studium je propojeno i s praxí.  Praxi v délce 14 dnů absolvují žáci 1. ročníku ve firmách a institucích dle vlastního výběru.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Škola má více něž čtyřicetiletou tradici v oblasti celoživotního vzdělávání v denní, dálkové i večerní formě. Úspěchem je vysoká přidaná hodnota vzdělání k výučnímu listu a tím zvýšená uplatnitelnost na trhu práce a to i jako OSVČ.

Spolupráce se sociálními partnery

​TVD - Technická výroba, a.s. Rokytnice PGI Morava s.r.o. Hostětín Hydraulics s.r.o. Sehradice Zálesí a.s. Luhačovice Pozemní stavitelství Zlín a.s. Pevot produkt s.r.o. Újezd Chmela-stav s.r.o. Slavičín Instop s.r.o. Slavičín Prabos PLUS a.s. Slavičín Inter Znojemia Group a.s Znojmo (Lázeňské domy Niva Luhačovice) Anna Kneblová - Viola, Olomouc (Hotel Praha - Luhačovice) CEBES a.s. Brumov-Bylnice SKD Bojkovice Moravia CANS a.s. Bojkovice Jana Koželuhová firma Patrik, Bojkovice