Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

Skupina: Praktické školy

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 78-62-C/01
Období: 2016/2017
Délka: 1
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Jiné
Stipendia: Ne
Školné: NE
Přijímaných: 6
PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ
Popis

Vzdělávání v praktické škole jednoleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je vhodné organizovat výuku tak, aby byly respektovány psychické, fyzické a sociální možnosti žáků, jejich individuální zvláštnosti a schopnosti.

Podmínky přijetí

Praktická škola je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili:

povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;

povinnou školní docházku v základní škole speciální;

povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání;

základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Učební plány Profil absolventa

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Absolventi praktické školy jednoleté se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery