Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

Husova 537, 687 71 Bojkovice

 
Kontakty
Jméno ředitele:  Mgr. Jindřiška Beránková
Telefon společnosti:  731 625 935
E-mail:  reditelna@cirkevka-bojkovice.cz
WWW:  CSŠ pedagogická a sociální Bojkovice
IZO: 
GPS:  49.0406341,17.80692769999996
Mapa
Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice
Úvodní slovo ředitele Církevní střední škola pedagogická a sociální poskytuje střední odborné vzdělání humanitního směru ukončené maturitní zkouškou. Vzdělávacím cílem školy je výchova a vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků zaměřených na výchovu dětí předškolního a mladšího školního věku a odborníků v pečovatelské a sociální sféře, kteří mají osvojeny potřebné vědomosti, dovednosti a vytvořeny osobnostní vlastnosti důležité pro jejich povolání. Vzdělávací proces vychází z křesťanských principů a hodnot. Škola je specifická svou příjemnou atmosférou a bezpečným rodinným prostředím.
Připravenost absolventů Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky na práci učitelky / učitele MŠ nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Absolventi mohou pracovat také jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Žáci získávají vědomosti a zkušenosti nejen teoretickou přípravou, nýbrž také odbornou praxí jejíž časová dotace je více než 550 hodin během 4-letého studia. Pro zájemce je organizována také odborná zahraniční praxe.
Nabídka dalších služeb Škola má vlastní domov mládeže, který je součástí areálu školy. Pro zájemce nabízíme celou řadu zájmových volnočasových kroužků (hudební, sportovní, tvořivé, kreativní aj.) Školní sbor a dramatický kroužek připravuje veřejná vystoupení.
Ostatní informace
Školné 0,- Kč