Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Krátký manuál pro ředitele škol

Pro rychlejší orientaci v portálu "Kam na školu ve Zlísnkém kraji" jsme připravili ředitelům škol a správcům/editorům školních stránek  stručný manuál pro práci v prostředí portálu. V manuálu naleznete popis nejčastěji používaných kroků při editaci stránky střední školy a při vkládání a editaci oboru vzdělávání.

Stručný návod ke stažení v pdf naleznete zde: Burzaskol_strucny_navod.pdf

 

1. PŘÍSTUP K PORTÁLU – REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ
Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz  (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol)
 
Vytvoření uživatelského účtu – registrace
Pro portál jsou platné přihlašovací údaje z portálu Zkola.
Vpravo v záhlaví – „Registrovat“ – následně vyplnit jméno, příjmení, email. adresu –„ Uložit“


Přihlášení uživatele
Vpravo v záhlaví stránek – „Přihlásit“


 
 
 
Uživatelské jméno zadávat ve tvaru:
Novazkola\jmeno.prijmeni
Lze zaškrtnout pro zapamatování přihlašovacích údajů.
 
Změna hesla:
Vpravo v záhlaví – kliknout na své uživatelské jméno – vybrat položku „Změna hesla“
V následujícím okně zadejte původní a nové heslo.
2. ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ ZÁZNAMU NA PORTÁLE

Přihlásit se pod svým uživatelským účtem (viz předchozí kroky).

V sekci „Střední školy“ – levé menu – položka „ Žádost o založení střední školy“V otevřeném formuláři vyplnit požadovaná pole.  Jména zadávejte bez titulů.

Tlačítkem „Uložit“ odeslat žádost. O vytvoření záznamu budou informování „ředitel zařízení“ a „správce zařízení“ na uvedené emailové adresy.

 
3. EDITACE STRÁNKY STŘEDNÍ SKOLY (pouze uživatelé s oprávněním)
Zobrazit stránku střední školy – lišta nabídek „Akce webu“ – „Upravit stránku“ – zobrazí se stránka v editačním módu a lze měnit obsah polí.
 
ULOŽENÍ ZMĚN JAKO KONCEPTU (ostatní nevidí změny)
Lišta nabídek – záložka „Stránka“ – „Uložit a zavřít“
 
PUBLIKOVÁNÍ ZMĚN (zobrazení změn ostatním)
 Lišta nabídek – záložka „Publikovat“ – „Publikovat“
 
 
 
4. VYTVOŘENÍ OBORU VZDĚLÁNÍ (pouze uživatelé s oprávněním)
Zobrazit stránku střední školy - lišta nabídek „Akce webu“ – „Upravit stránku“ – zobrazí se stránka v editačním módu a lze měnit obsah polí.
 

V horní části stránky kliknout na odkaz „Přidat obor vzdělání“
 

Následně se zobrazí formulář pro zadání identifikačních a popisných údajů o oboru vzdělávání. Data zadáváme do určených polí, popř. vybíráme z definovaných číselníků. Tlačítkem „Uložit“ bude stránka oboru vzdělávání uložena a zobrazena v seznamu oborů na stránce střední školy.
Po uložení je třeba aktualizovat stránku střední školy (publikovat):
PUBLIKOVÁNÍ ZMĚN (zobrazení změn ostatním): Lišta nabídek – záložka „Publikovat“ – „Publikovat“
 
 
EDITACE JIŽ ULOŽENÉHO OBORU VZDĚLÁNÍ
Zobrazit stránku oboru – lišta nabídek – „Upravit položku“ (přístup mají pouze správci a ředitel střední školy)
 

Následně lze stránku upravovat. U popisných polí lze text libovolně formátovat využitím nástrojů v liště nabídek.
 
Pro uložení změn – lišta nabídek – „Uložit“
 
 
5. ZADÁNÍ TERMÍNU DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (pouze uživatelé s oprávněním)
Zobrazit stránku střední školy – lišta nabídek „Akce webu“ – „Upravit stránku“ – zobrazí se stránka v editačním módu a lze měnit obsah polí.
 

V horní části stránky
 

Kliknout na odkaz „Přidat obor vzdělání“
Následně se zobrazí formulář pro zadání termínu konání dne otevřených dveří. Zadáváme pouze datum a čas. Ostatní pole jsou převyplněna.
 
Tlačítkem „Uložit“ bude záznam uložen a zobrazen v seznamu dnů otevřených dveří v dolní části stránky střední školy.
Následně je potřeba publikovat stránku střední školy (viz postup výše u editace oboru vzdělání).
 
 
5.1. ÚPRAVA ČI ODSTRANĚNÍ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Alternativní postup pro zadání či úpravu dne otevřených dveří:
Na úvodní stránce školy: Akce webu - zobrazit veškerý obsah webu
veskeryobsah.jpg

Zobrazí se přehled knihoven a seznamů webu. vybrat seznam "Dny otevřených dveří"
seznamy.jpg

Odkazem "přidat novou položku" lze zadat nový den otevřených dveří.
dodseznam.jpg

Kliknutím na položku seznamu (na vybraný DOD) se zobrazí formulář.
 
Tlačítkem "upravit položku" zobrazíme formulář pro editaci a lze jej libovoln měnit.
Pro smazání položky vybereme v liště nabídek "odstranit položku"
 
 dod_zaznam.jpg

 
6. VLOŽENÍ OBRÁZKU NA STRÁNKU STŘEDNÍ ŠKOLY ČI NA STRÁNKU OBORU VZDĚLÁNÍ

ÚVODNÍ OBRÁZEK STRÁNKY
Stránka v módu pro úpravu – v poli „Obrázek stránky “ odkaz „Kliknutím sem vložit obrázek ze služby SharePoint“ – pole „Vybraný obrázek“ – tlačítko „Procházet …“

V novémokně v levé části vybrat složku "Obrázky" zobrazenou pod názvem Vaší školy
22_1.jpg

 Tím dojde k zobrazení tlačítka "Odeslat" v horním levém rohu okna.V dalším okně – tlačítkem „Procházet“ vybrat obrázek ze svého počítače. Následně potvrdit okna tlačítkem „OK“.
 
VLOŽENÍ OBRÁZKU DO TEXTU (v popisném poli stránky střední školy nebo oboru vzdělání)
V textu kliknout na místo, kam má být uložen obrázek. Poté lišta nabídek – záložka „Vložení“ – nabídka „Obrázek“ – vybrat „Z počítače“. V okně „Vybrat obrázek“ pomocí tlačítka „Procházet“ vybrat soubor ze svého počítače – „OK“. V následujícím okně pouze „Uložit“.
 
 
7. VLOŽENÍ GPS SOUŘADNIC

Stránka v módu pro úpravu – v poli „GPS “ je třeba vložit souřadnice v tomto tvaru (s desetinou tečkou a oddělené čárkou).

JAK PŘEVÉST SOUŘADNICE z formátu 49°13'27.818"N, 17°30'43.300"E na 49.2243939, 17.5120278?
Lze využít např. server www.mapy.cz . Zadáním adresy vaší školy lze v pravém okně zobrazit i GPS souřadnice
 
 

Stisknutím tlačítka před souřadnicemi lze převést jejich formát


Souřadnice lze označit a pomocí kláves  CTRL+C a CTRL+V  vložit do pole na stránce školy. Zde již jenom odmazat písmena „N“ a „E“.