Březnové setkání učitelek a učitelů angličtiny vedl rodilý mluvčí

19. březen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jiřina Riedlová
Březnové setkání učitelek a učitelů angličtiny vedl rodilý mluvčí

Dne 18. března 2019 se konalo na Masarykově gymnáziu, Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Vsetín další setkání aktivních učitelek a učitelů anglického jazyka působících v základních a středních školách na území Zlínského kraje. Zájem projevilo tentokrát 25 pedagogů.

Hlavním tématem setkání bylo procvičování poslechu s porozuměním a čtení s porozuměním. Seminář vedl zkušený lektor a rodilý mluvčí Stephen Mullen, M.Ed., který se s účastníky podělil o své dlouholeté zkušenosti při výuce anglického jazyka. Celé dopoledne proběhlo velmi interaktivní formou, učitelé se zapojovali do jednotlivých aktivit a také sami sdělovali a porovnávali své zkušenosti v dané oblasti. Vedení semináře rodilým mluvčím bylo, podle slov účastníků setkání, vítanou změnou.

Předmětem jednání byla také témata příštích červnových a zářijových setkání. Učitelé projevili zájem o práci s diferencovanou třídou, motivaci žáků a studentů k jazykovému vzdělávání a dramatickou výchovu v angličtině.

Mgr. Jiřina Riedlová, vedoucí sekce Anglický jazyk Pedagogického kabinetu Cizí Jazyky

OPVVV logo.png