Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců od školního roku 2021/2022

18. říjen 2021
Základní a základní umělecké školy
Autor článku: Olga Vallová
Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců od školního roku 2021/2022

Krajský úřad Zlínského kraje zveřejňuje v souladu s § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a v souvislosti se změnami financování jazykové přípravy žáků – cizinců, seznam základních škol na území Zlínského kraje, ve kterých bude od školního roku 2021/2022 poskytována bezplatná jazyková příprava žákům – cizincům, kteří plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců (pro školní rok 2021/2022 platí podmínka 24 měsíců). 

Na území obce s rozšířenou působností je určena vždy jedna základní škola pro jazykovou přípravu žáků – cizinců.

Ve školním roce 2021/2022 mohou všechny určené školy poskytovat jazykovou přípravu prezenční i distanční formou (při splnění podmínek vyplývajících z novely vyhlášky č. 48/2005 Sb.)