Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců od školního roku 2022/2023

1. listopad 2022
Základní a základní umělecké školy
Autor/ka článku: Olga Vallová
Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců od školního roku 2022/2023

Krajský úřad Zlínského kraje zveřejňuje v souladu s § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky seznam základních škol na území Zlínského kraje, ve kterých bude od školního roku 2022/2023 poskytována bezplatná jazyková příprava žákům – cizincům, kteří plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců. 

Ve všech určených školách bude poskytována jazyková příprava prezenční formou.

Na základě dohody s řediteli určených škol nebude probíhat distanční forma výuky u těchto škol:

  • ZŠ Valašská Bystřice, okres Vsetín
  • ZŠ Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín
  • ZŠ Kelč, okres Vsetín
  • ZŠ Zlín, třída Svobody 868
  • ZŠ Zlín, Okružní 4685
  • ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

V souvislosti s přijímáním ukrajinských žáků k základnímu vzdělávání je od 1. 9. 2022 platná novela vyhlášky č. 48/2005 Sb. Dle této novely může Krajský úřad zařadit školu na její žádost na seznam určených škol od 1. září nebo od pozdějšího dne v průběhu školního roku tehdy, pokud je žákem školy alespoň 5 žáků cizinců, kterým může být poskytována Bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka dle platných předpisů.

Seznam určených škol je tedy průběžně doplňován, datum aktualizace je uvedeno na seznamu v příloze.