Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců od školního roku 2021/2022

23. červen 2021
Základní a základní umělecké školy
Autor článku: Olga Vallová
Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců od školního roku 2021/2022

Krajský úřad Zlínského kraje zveřejňuje v souladu s § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a v souvislosti se změnami financování jazykové přípravy žáků – cizinců, seznam základních škol na území Zlínského kraje, ve kterých bude od školního roku 2021/2022 poskytována bezplatná jazyková příprava žákům – cizincům. 

Na území obce s rozšířenou působností je určena vždy jedna základní škola pro jazykovou přípravu žáků – cizinců.