Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců od školního roku 2021/2022

10. květen 2022
Základní a základní umělecké školy
Autor/ka článku: Olga Vallová
Bezplatná jazyková příprava žáků cizinců od školního roku 2021/2022

Krajský úřad Zlínského kraje zveřejňuje v souladu s § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a v souvislosti se změnami financování jazykové přípravy žáků – cizinců, seznam základních škol na území Zlínského kraje, ve kterých bude od školního roku 2021/2022 poskytována bezplatná jazyková příprava žákům – cizincům, kteří plní povinnou školní docházku na území ČR po dobu nejvýše 12 měsíců (pro školní rok 2021/2022 platí podmínka 24 měsíců). 

V průběhu školního roku 2021/2022 může krajský úřad provádět změny v určení škol z důvodů hodných zvláštního zřetele.

V souvislosti s přijímáním ukrajinských žáků k základnímu vzdělávání v průběhu tohoto školního roku je možné, aby škola, která má minimálně 5 žáků-cizinců přijatých k základnímu vzdělávání, byla krajským úřadem zařazena na seznam určených škol a mohla zde vzniknout skupina pro jazykovou přípravu. Z tohoto důvodu je seznam určených škol průběžně aktualizován.