Seznam určených základních škol – bezplatná jazyková příprava v základním vzdělávání 2023/2024

31. srpen 2023
Základní a základní umělecké školy
Autor/ka článku: Ilona Hrabcová
Seznam určených základních škol – bezplatná jazyková příprava v základním vzdělávání 2023/2024

Krajský úřad Zlínského kraje zveřejňuje v souladu s § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění seznam základních škol na území Zlínského kraje, ve kterých bude od školního roku 2023/2024 poskytována bezplatná jazyková příprava žákům – cizincům.

Pokud není uvedeno jinak, platí, že určené školy poskytují jazykovou přípravu osobním i distančním způsobem.

Ředitel určené školy zařadí do skupiny pro jazykovou přípravu žáka cizince, který plní povinnou školní docházku ve škole na území České republiky nejvýše 12 měsíců před podáním žádosti.

Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 100 a nejvíce 200 hodin po dobu nejvýše 10 měsíců výuky.

Novelizací vyhlášky č. 48/2005 Sb. i nadále platí, že ostatní základní školy krajský úřad zařadí na jejich žádost na seznam určených škol od 1. září nebo od pozdějšího dne v průběhu školního roku tehdy, pokud je žákem školy alespoň 5 žáků podle § 11 odst. 1.

Soubory ke stažení