Seznam určených středních škol – bezplatná jazyková příprava ve středním vzdělávání 2023/2024

20. září 2023
Střední školy a konzervatoře
Autor/ka článku: Pavla Fryštacká
Seznam určených středních škol – bezplatná jazyková příprava ve středním vzdělávání 2023/2024

Krajský úřad Zlínského kraje zveřejňuje v souladu s § 6a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, seznam středních škol na území Zlínského kraje, ve kterých bude ve školním roce 2023/2024 poskytována bezplatná příprava k začlenění do středního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců, kteří se vzdělávají ve střední škole. Dle novelizované vyhlášky s účinností od 1. 9. 2023 určené školy poskytují jazykovou přípravu žákům cizincům, kteří se vzdělávají ve škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení na území ČR po dobu nejvýše 24 měsíců před podáním žádosti. Celková délka jazykové přípravy žáka je nejméně 100 hodin a nejvíce 400 hodin po dobu nejvýše 20 měsíců výuky. 

Krajský úřad je povinen vytvořit a zveřejnit seznam určených středních škol podle pravidel stanovených v § 6a. Cílem je umožnit žákům cizincům integraci do středoškolského systému vzdělávání. Do systému určených středních škol jsou ve Zlínském kraji zařazeny školy splňující podmínku podle § 6a odst. 4 písm. b) vyhlášky, tedy ty, které vzdělávají alespoň 5 žáků cizinců, kteří jsou v našem vzdělávacím systému nejvýše 24 měsíců.

Určená škola poskytuje jazykovou přípravu jak osobním, tak distančním synchronním způsobem. Žák cizinec může jazykovou přípravu absolvovat v takové určené škole, která mu nejlépe vyhovuje s ohledem na sídlo jeho školy, místo bydliště, způsob dojíždění, rozvrh výuky apod. Žák cizinec je do skupiny pro jazykovou přípravu zařazen na základě žádosti. Součástí žádosti je prohlášení, že žák splňuje podmínku vzdělávání se v našem systému nejvýše 24 měsíců. Ředitel určené školy zařadí žáka cizince do skupiny pro jazykovou přípravu nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Seznam určených škol je možné v průběhu školního roku měnit. Datum aktualizace je uvedeno v souboru ke stažení.