Badatelská výuka slaví úspěchy. Děti vedu k tomu, že každá role ve skupině je užitečná, říká oceněný učitel

18. červen 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Eva Presová
Badatelská výuka slaví úspěchy. Děti vedu k tomu, že každá role ve skupině je užitečná, říká oceněný učitel

„Vždycky jsem měl vztah k přírodním vědám. Moje vášeň pro chemii vznikla už na základní škole. K učení jsem se ale dostal oklikou. Nejprve jsem studoval střední odbornou chemickou školu, pak přírodní vědy na Jihočeské univerzitě. Současně jsem vedl spoustu dětských táborů a přírodovědných kroužků,“ popsal serveru Lidovky.cz vítěz soutěže Global Teacher Prize Czech Republic 2020 Václav Fiala.

Porota ocenila především jeho způsob výuky, který je založený na badatelských metodách, ty pomáhají v dětech rozvíjet schopnosti spolupráce a komunikace, přirozenou zvídavost a vedou je k objevům, díky nimž mohou mít radost z úspěchu.

Badatelská výuka probíhá v dvouhodinových blocích, nejvýše v pětičlenných skupinách a navíc je rozdělená do čtyř úrovní podle míry zapojení dětí a učitele. Díky tomu mohou na stejném tématu pracovat i slabší žáci, kteří dostávají jednodušší úkoly. „Všechny vedu k tomu, že každá role ve skupině je stejně důležitá, ať už žák nosí chemikálie nebo vytváří hypotézy. Každý tak může mít radost, že přispěl k objevu,“ vysvětlil Fiala.

Před zahájením aktivity žákům vždy sdělí, jakou dovednost s nimi chce procvičovat, a na konci po nich chce zhodnocení, jak se jim spolupracovalo s ním samým, se skupinou a jak skupině přispěli oni sami. „Na jejich hodnocení jim vždy odpovím vlastními postřehy,“ uvedl učitel. Na konci pololetí vede s každým žákem rozpravu nad jeho badatelským portfoliem. „Společně zhodnotíme jeho pokrok, silné stránky i možnosti, jak rozvíjet slabší stránky. S každým si pak stanovíme jeden cíl, na němž žák pracuje a já mu v tom pomáhám,“ řekl Fiala.

Nevšední metoda výuky ho přivedla až k vytvoření Badatelského deníku, s nímž slaví úspěchy mezi žáky i kolegy. „Vydání Badatelského deníku bylo vlastně náhodné. Původně jsem ho vytvořil čistě pro svoje potřeby. Chtěl jsem s ním pracovat ve svých hodinách, ale časem jsem zjistil, že je fajn se o něj podělit s ostatními. Spousta učitelů o něj projevila zájem, a tak jsem jim publikaci poskytl. Budu rád, když se Badatelský deník bude vyvíjet a když budu od svých kolegů dostávat zpětnou vazbu ohledně toho, co jim funguje a co by naopak změnili. Přál bych si, aby se deník využíval v hodinách a aby s ním děti i učitelé pracovali rádi,“ popsal.

Toto přání se mu zřejmě splní, protože Badatelský deník se dočkal i „papírového“ vydání a ocenění Českým svazem chemického průmyslu v soutěži Učme chemii atraktivně. Deník obsahuje více než padesát zajímavých experimentů, které si žáci mohou sami vyzkoušet. Navíc slouží jako poznámkový a pracovní sešit a také portfolio vlastních badatelských prací.

Dětem se úspěšný pedagog individuálně věnuje i v jiných oblastech, například prostřednictvím zájmových aktivit a zapojením do různých soutěží. Spolu s nimi, jejich rodiči a lidmi z blízkého okolí vytvořil tým nadšenců, který postupně revitalizuje rozsáhlou a léta zanedbávanou školní zahradu.

„Byl bych moc rád, kdyby mí žáci vzpomínali na svoje léta ve škole ne jako na ztracený čas, ale jako na roky, které si užili a které jim něco přinesly. To je můj hlavní cíl,“ uzavřel Fiala.

Jak probíhá badatelská hodina Václava Fialy

„Badatelské hodiny mám v dvouhodinovém bloku, protože jedna vyučovací hodina na to nestačí. Máme společný úvod, v němž shrneme zkušenosti z minulé hodiny. Potom se snažíme navodit nové téma. K tomu dochází různými způsoby. Například máme chvíli brainstorming, při němž společně přemýšlíme o daném tématu. Teprve pak přichází na řadu samotná badatelská aktivita v laboratoři. Vždycky se snažím, aby děti, ať už za pomocí chemikálií, nebo názorných pomůcek si samy přišly na něco, co bych jim já jako učitel měl předat. Mám zkušenosti, že tímto způsobem si z probírané látky zapamatují mnohem víc, než kdybych jim jen něco vykládal. Mají radost, že si na všechno přišly samy vlastní badatelskou činností nebo pokusy, a právě tato emoce je hrozně důležitá.“

Původní zpráva vyšla na webu Lidovky.cz.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/badatelska-vyuka-slavi-uspechy-deti-vedu-k-tomu-ze-kazda-role-ve-skupine-je-uzitecna-rika-oceneny-uc.A200616_105259_ln_redakce_eve