Avízo k platbám

20. květen 2020
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Avízo k platbám

Zálohy na přímé vzdělávací výdaje na měsíce květen, červen budou poskytnuty se splatností 26. 5. 2020.

Právnické osoby jsou povinny k použití dotace v souladu s § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona.

Právnické osoby jsou oprávněny k použití dotace na náklady roku 2020 vzniklé od 1. 1. 2020, které souvisejí s plněním účelu dotace, které budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2021.