Au-pair pobyty

27. červenec 2021
Pro absolventy
Autor/ka článku: Martina Němcová
Au-pair pobyty

Pracovní program au-pair umožňuje dívkám a chlapcům od 18 do 30 let poznat skutečný každodenní život v cizí zemi – stanou součástí hostitelské rodiny, kde pečují o děti a pomáhají s chodem domácnosti. Uvažujete o pobytu v zahraničí jako au-pair? Zde najdete základní informace.

Co je au-pair?

Au-pair pochází z francouzštiny a doslova znamená “další pár rukou”. Tento pracovní program umožňuje dívkám, případně i chlapcům,  poznat skutečný každodenní život v cizí zemi – stanou součástí hostitelské rodiny, kde pečují o děti a pomáhají s chodem domácnosti. Největším přínosem je výrazné zlepšení jazykových znalostí.

Kde

Jako au-pair lze pracovat téměř v jakékoli zemi, kterou si vyberete. Nejjednodušší to je v zemích EU, kde není potřeba pracovní povolení. V zemích EU a dalších státech, kde je pracovní povolení vyžadováno (např. Rakousko), existují pro au-pair speciální víza, jejichž získání je méně problematické než pro jiné profese. S jejich vyřízením vám pomůže agentura, která vám pobyt zprostředkuje.

Kdy

Pobyty au pair probíhají celoročně a mohou mít různou délku, záleží na vás a na rodině, jaké budete mít požadavky. Některé země však délku pobytu omezují platností víza, která je často 1 rok (v Německu, USA, Švýcarsku), někdy 2 roky (Dánsko, Norsko). V poslední době se nabídka rozšiřuje také o prázdninové, tj. tříměsíční nebo dvouměsíční pobyty.

Hlavní podmínky

  • Většina au pair je ve věku 18–24 let (některé agentury přijímají au pair do věku 30 let).
  • Doba zaměstnání je různá – někteří au pair jsou najímáni jen na léto, jiní na celý rok i více.
  • Musíte mít alespoň základní znalost jazyka hostitelské země.
  • Zkušenosti s hlídáním dětí mít nemusíte – je však samozřejmě výhodou, pokud budete moci prokázat, že jste již s dětmi pomáhali.
  • Řidičský průkaz není vždy nutný, ale je výhodou.

Zdravotní pojištění

Ve většině států není povinností hostitelské rodiny platit au-pair zdravotní pojištění. V zemích EU platí, že pokud si au-pair stále hradí zdravotní pojištění v ČR, měla by mít při ošetření stejné podmínky jako obyvatelé dané země. Stále je však třeba počítat s s dalšími poplatky za ošetření (zubař apod.), výdaji za léky atd. Je tedy vhodné se před odjezdem zdravotně připojistit.

Práce

Hlavní náplní práce au-pair je péče o děti přímo v rodinách. Dívka či chlapec s dětmi tráví jejich volný čas, vozí je do školy, připravuje jim jídlo, stará se o jejich denní režim. Má na starosti také drobné domácí práce jako vaření, praní, žehlení a další. Tyto práce by však měly vždy souviset s péčí o děti, au-pair není pomocnice v domácnosti! Existuje určitý rámec povinností au-pair, vždy však záleží na konkrétní rodině, s níž je třeba se domluvit na podrobnostech. V ideálním případě se au-pair stane jakoby členem rodiny, ve které žije.

Pracovní podmínky

V závislosti na zemi a typu programu je stanovena pracovní doba, většinou je to 5 – 6 hodin denně, a to 5 nebo 6 dní v týdnu. Je stanoven také počet večerů (většinou 3 týdně), kdy může rodina au-pair požádat o hlídání dětí (baby-sitting). V průměru se pracovní doba pohybuje cca kolem 30 hodin týdně. Za práci rodina poskytuje ubytování, stravu a kapesné (cca 200 – 300 EUR, v USA 560 USD měsíčně), v některých zemích i pojištění nebo příspěvek na něj, v USA také zpáteční letenku. Kromě toho musí být au-pair umožněna také návštěva jazykového či odborného kurzu. Na tento kurz au-pair v některých zemích dostává příspěvek, někde je návštěva kurzu povinná (například v USA). Po určité době práce má au-pair nárok také na placenou dovolenou.

Agentury 

Prověřte si organizaci, kterou o zprostředkování práce au pair žádáte (viz níže). Pokud budete potřebovat poradit, obraťte se na místní kancelář Eurodesk.

Kde hledat

Au pair box – široký výběr kvalifikovaných au-pair agentur, chatovací místnost a fórum, kde se uživatelé dělí o zkušenosti
Au pair world – databáze příležitostí pro au-pair z celého světa
Find au pair – stránky pro uchazeče o práci au-pair a pro rodiny z celého světa, diskusní fórum, informace o vízech a odkazy na agentury
International Au Pair Association – organizace, které se zabývají různými aspekty práce au-pair a kulturními výměnnými programy

Asistence agentury

Pokud je to pro danou zemi nutné, poskytne vám agentura pomoc s vyřízením víza, pracovního povolení a dalších formalit, jako je povolení k pobytu apod. Agentura vám také zajistí výběr rodiny podle vašich požadavků, zprostředkuje kontakt s rodinou a v případě problémů obvykle zdarma umožní i změnu rodiny.

Další služby agentury

Agentura vám většinou poskytne kontakty na školu, kde můžete navštěvovat jazykové či odborné kurzy, a také na další au-pair v okolí. Dále bývá v nabídce (a někdy i v ceně) asistenční servis nebo služby koordinátora po celou dobu pobytu, zaškolení, pojištění, někdy i doprava na místo a zpět.

Poplatky

Registrační poplatek do programu, liší se podle cílové země: cca 1 000 – 4 000 Kč.

Obvykle se platí také vratná záloha, kterou dostanete při dodržení všech podmínek zpět po návratu z pobytu. Nutno počítat také s poplatky ambasádě za případné vyřízení víza.