Asistenti pro výuku angličtiny na středních školách

19. srpen 2021
Český jazyk a cizí jazyky
Autor/ka článku: Komise J. Williama Fulbrighta
Asistenti pro výuku angličtiny na středních školách

Díky Fulbrightovu stipendijnímu programu mohou české střední školy získat rodilé mluvčí, kteří budou českým učitelům asistovat při výuce angličtiny. Střední školy mohou požádat o americké studenty, absolventy bakalářského nebo magisterského programu, na dobu jednoho školního roku. Asistenti se podílí na výuce v rozsahu 15 až 20 hodin týdně.

Program je určen středním školám v České republice. Přednost dostávají veřejné školy a školy v menších městech s omezenou možností anglické komunikace s rodilými mluvčími. Pro podporu asistenta škola ustanoví mentora. Jaká je role mentora si přečtěte na stránkách Fulbrightovy komise v sekci Role mentora/mentorky. Dále také škola musí asistentům zajistit podporu od ostatních učitelů, se kterými budou sdílet výuku.

Finance

Asistenti jsou kompletně finančně zajištěni svým stipendiem, a to včetně cesty a životních nákladů –  pronájem bytu, strava, výdaje na cestování po ČR, přiměřené kapesné. Škole tak z působení asistenta na škole nevyplývají žádné finanční povinnosti. Je však třeba počítat s drobnými jednorázovými výdaji jako např. cesta mentora na přípravný seminář v Brně a zpět (asistentům cestovné hradíme).

Fulbrightova komise nemá prostředky na finanční odměnu pro mentory, je na zvážení vedení školy, zda a jak mentora/mentorku za celoroční práci ohodnotí. Škola však asistentům musí pomoci zařídit odpovídající ubytování (nemusí na ubytování finančně přispívat).

Detailní informace naleznete na stránkách Fulbrightovy komise v sekci Chci získat asistenta pro výuku angličtiny.

Výběrové řízení

Při výběru škol sledujeme několik hledisek. Upřednostňujeme žádosti z menších měst v regionech. Asistenty umisťujeme na školy různého typu a různých velikostí, velmi malé školy mohou žádat společně s další školou ve městě. Preferujeme školy, které asistenta pro výuku angličtiny ještě neměly. Díky zvýšené podpoře programu asistenty na stejnou školu můžeme umístit i opakovaně, nejdříve však po čtyřech letech.

Výběrové řízení pro školní rok 2023-24 ještě nebylo zahájeno. Očekává se na podzim 2022 s termínem pro podání přihlášky do konce prosince 2022.  Informace o přidělení asistenta školám se sdělují nejpozději během dubna.

 

Zdroj: Fulbright Czech Republic, www.fulbright.cz